Aktualności

W Albumie Zdjęć Archiwalnych dodano trzy zdjęcia Panoramy Lubomina z 1904 r., z 1930 r. i z 1964 r. Wszystkie zdjęcia wykonano z tego samego miejsca - widać więc doskonale zmiany jakie dokonały się przez ten czas.

spacja

Dodano panoramiczne zdjęcie Strugi wykonane zimą 2019 roku

spacja

Pod zakładką Multimedia, można zobaczyć Kościół w Lubominie z lotu ptaka. Zdjęcia wykonali Piotr i Leszek Romańscy.

spacja

Dodano panoramiczne zdjęcia Strugi wykonane w 2005 roku i w 2018 roku

spacja

Dodano Stronę z rozmieszczeniem grobów na naszych Cmentarzach

spacja

Pod zakładką Multimedia można zobaczyć kadry z filmu "Droga daleka przed nami" (1979 r.)
 oraz z filmu "Komornik" (2005 r.). Zdjęcia kręcono miejscami w Strudze.

spacja

W Albumie Zdjęć Archiwalnych dodano dwie, bardzo szczegółowe przedwojenne mapy Strugi i Lubomina.

spacja

W Albumie Zdjęć Archiwalnych dodano piękną Panoramę Lubomina z lat 30 - tych.

 spacja

Pod zakładką Multimedia, można zobaczyć Kościół w Strudze z lotu ptaka. Film przygotował Kamil z firmy FromSky.

spacja

Relacja Fotograficzna z Remontu Kościoła w Lubominie

spacja

Poszerzono Rozdział Historii związany z czasami II Wojny Światowej.

spacja

Dzięki życzliwości Państwa Mucha, dodano Album ze zdjęciami archiwalnymi rodziny Klenner. Jest to ponad 150 fotografii - opowiadających o dziejach Mieszkańców Strugi od początków XX wieku do lat 90 tego stulecia.
spacja

Dzięki uprzejmosci Państwa Pelc, do Albumu ze Zdjęciami Archiwalnymi dołączono fotografie z Albumu Państwa Marii i Józefa Filuś. jest tam także kilka zdjęć klasowych ze szkoły w Strudze.

spacja

Dzięki życzliwości Pani Elizy Furmanek, dodano bardzo ciekawy i niestety mroczny artykuł o p. Witoldzie Paciuku, który w latach 70 - tych opiekował się Pałacem w Strudze.

spacja

Dodano i uzupełniono informacje o smutnych czasach I Wojny Światowej - na Naszej Ziemii. Opublikowano także odnaleziony dokument z tamtych czasów (Dzięki uprzejmości Państwa Wiesława, Małgorzaty i Piotra Mucha.

spacja

Dnia 12 września 2013 r. zmarł we Wrocławiu ks. Prałat Eugeniusz Mitek. Ksiądz Eugeniusz, był wielkim Dobroczyńcą naszej Parafii. Dzięki jego hojności dokończono budowy Plebanii w Strudze, a później jego życzliwość pozwoliła przeprowadzić remont Kościoła Matki Bożej Bolesnej.

WIECZNE ODPOCZYWANIE, RACZ MU DAĆ PANIE,
A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI
spacja

Dodano Artykuł p. Adolfa Bajger dotyczący II Bitwy pod Strugą. Chociaż pochodzi z lat 70 - XX stulecia, jest ciekawy i rzuca nowe światło na dawne nasze dzieje. Materiał zawdzięczamy p. Janowi Muszalskiemu.

spacja

Poszerzono Dział Duszpasterski o Naukę Kościoła Katolickiego (Biblia, Katechizm, Dokumenty Soboru Watykańskiego II, Prawo Kanoniczne)

spacja

Poszerzono Historię Miejscowości Struga o rozdział Życie codzienne w Adelsbachu.

spacja

W czasie Wojny Siedmioletniej (1756-1763),  6 lipca 1762 roku - starły się w Strudze oddziały Pruskie, Węgierskie, Rosyjskie, Austryjackie i Chorwackie. Razem 30 000 żołnierzy. Wedle naszych danych, zginęło wtedy około 1000 osób.

   W tym roku przypada 250 rocznica tych wydarzeń. W niedzielę 8 lipca odprawiona została Msza św. w intencji Ofiar. Odsłoniliśmy też tablicę pamiątkową ku czci poległych.

spacja

Dodano kilka nowych "starych" zdjęć do Galerii z Archiwaliami.

spacja

W niedzielę, 23 października 2011 roku, zmarł pan Tadeusz Kalicki - przewodnik PTTK i ofiarodawca kilku artykułów związanych z naszą Parafią. Niech Pan Bóg sprzyja Mu, w Jego ostatniej wędrówce.

WIECZNE ODPOCZYWANIE, RACZ MU DAĆ PANIE,
A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI

spacja

Poszerzono Historię Kościoła w Strudze (artykuł w opracowaniu)

spacja

Opisano epitafium Katariny i Johana Davida Freudiger

spacja

Dzięki życzliwości pana Macieja Wiśniewskiego, uzupełniono informacje dotyczące epitafium śp. Zygmunta von Czettritz, oraz zidentyfikowano dwa - dotychczas bezimienne epitafia z Kościoła MB Bolesnej w Strudze.
spacja

Dodano Historię Cmentarza w Lubominie

spacja

Powoli przygotowywujemy się do remontu dachu i dzwonnicy na Kościele w Lubominie. Może Pan Bóg pobłogosławi temu dziełu, i będziemy mogli cieszyć się odnowionym Kościołem także i tutaj. Gdyby ktoś mógł nam pomóc - będziemy bardzo wdzięczni.

Parafia przygotowywuje się, do remontu Kaplicy Matki Boskiej Anielskiej. Wybudowano ją 200 lat temu, jako kaplicę pogrzebową. Służyła temu celowi także w czasach współczesnych. Przez ostatnie jednak lata, spełniała już tylko funkcję magazynku.

     Postanowiliśmy, zachowując zabytkowy charakter miejsca, urządzić tam - tzw. Kolumbarium. Projekt przewiduje, że będą tam 43 nisze grobowe, mogące służyć całym rodzinom. W najbliższych dniach otrzymamy błogosławieństwo Konserwatora Zabytków. Mamy też nadzieję, na stosowne zezwolenia władz świeckich.

    Remont i przysposobienie obiektu, nie powinny być bardzo drogie. Pomysł jest taki, aby poszczególne nisze sprzedawać bardziej zamożnym rodzinom. Za uzyskane w ten sposób środki, chcemy jeszcze odremontować Dzwonnicę i spłacić wreszcie nasze zaległości.

    Póki co, szukamy sposobu, aby te prace sfinansować. Gdybyście spotkali kogoś bardziej sytego, w Wałbrzychu czy w Szczawnie Zdroju, kto chciałby się u nas zatrzymać, aż do czasu Sądu Ostatecznego - i gotów jest w ten czas oczekiwania zainwestować, to Parafia byłaby wdzięczna.

spacja

Rozszerzono akapit "Szkoła Podstawowa" w Historii Strugi

spacja

Odnowiono Album ze Zdjęciami Archiwalnymi

spacja

Artykuł Elizy Furmanek "Pamięć historii żyje w nas"

spacja

Przyczynek do powojennej Historii Strugi "Szkoła Podstawowa" (w opracowaniu)

spacja

Fragment Artykułu Ilse Woike "Ein Spaziergang durch Liebersdorf" - Spacer po przedwojennym Lubominie (niestety tylko w języku niemieckim)