.

Strona Główna

Historia Lubomina

Epitafia nagrobne w naszych Kościołach

Epitafium nagrobne w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubominie

Christian Möller (1587 -  + 17 II 1627)

obrazek

* * *

Inskrypcja (napisy zawarte na tablicach)

Tłumaczenie

W głębokim grobie leży czcigodny i uczony Pan Christian Möller,
przez 15 lat służący wiernie tutejszemu kościołowi Chrystusa.

Zamienił łagodnie te doczesne życie
w roku 1627, 17 lutego na życie wieczne w niebie

i został pochowany 25 tego samego miesiąca (w wieku 40 lat)
ze wszystkimi honorami w matce ziemi.

Niech jego dusza będzie na wieki zbawiona.

Wokół epitafium wyryto słowa z Księgi Daniela Dn (12,3)

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
tłumaczenie: Elżbieta Bartosiewicz

* * *

Parafia otrzymała fotokopię Artykułu w Neues Tageblatt od Pana Aleksandra Mucha - Dziękuję. 
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2010
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!