OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 
FORMUŁA POWITANIA

Kapł.: Najmilsi, przybyliście do naszej świątyni, aby w obecności kapłana oraz wspólnoty Kościoła Chrystus Pan uświęcił i utwierdził waszą miłość. Chrystus uświęcił was już w sakramencie chrztu, a teraz błogosławi waszej miłości oraz umacnia was przez sakrament małżeństwa, abyście byli sobie zawsze wierni i umieli podjąć i wypełnić obowiązki małżeńskie. Razem z wami będziemy słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, aby was wspierać naszymi modlitwami.
 
LITURGIA SAKRAMENTU

(Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:)
Kapł.: N. i N., wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.
Kapł.: N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni: CHCEMY.
Kapł.: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: CHCEMY.    
Kapł.: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: CHCEMY.
 
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kapł.: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i . dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
(Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego. )

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.    
3. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
 
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
 
(Kapłan zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską)
Kapł.: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.
(Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły. Narzeczony powtarza za kapłanem:)
 
JA, N., * BIORĘ CIEBIE, N.. ZA ŻONĘ * I ŚLUBUJĘ CI * MIŁOŚĆ; * WIERNOŚĆ * I UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ * ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY * W TRÓJCY JEDYNY, * I WSZYSCY ŚWIĘCI.
 
(Następnie powtarza narzeczona:)        
JA, N., * BIORĘ CIEBIE, N.. ZA MĘŻA * I ŚLUBUJĘ CI * MIŁOŚĆ; * WIERNOŚĆ * I UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ * ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI. * TAK MI DOPOMÓŻ, PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY * W TRÓJCY JEDYNY, * I WSZYSCY ŚWIĘCI.
 
POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA
 
Kapł.: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela". Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna; i Ducha Świętego.        
Wszyscy: Amen.
       
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OBRĄCZEK
 
Kapł.: Niech Bóg + pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności.
Wszyscy: Amen.
 
NAŁOŻENIE OBRĄCZEK
 
Kapł.: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.
(Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:)
N,, PRZYJMIJ TĘ OBRĄCZKĘ JAKO ZNAK MOJEJ MIŁOŚCI I WIERNOŚCI. W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.
(Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:)
N., PRZYJMIJ TĘ OBRĄCZKĘ JAKO ZNAK MOJEJ MIŁOŚCI I WIERNOŚCI. W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.


 
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2006
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!