Strona Główna Flaga

Powrót do Historii Strugi
Rozkaz Wyjazdu

Rozkaz specjalny


dla ludności niemieckiej miasta Bad Salzbrunn razem z dzielnicą Sandberg


Na podstawie rozkazu Rządu Polskiego rozkazuje:

1. 14 lipca 1945 od godz. 6 do 9 dokona się przesiedlenia ludności niemieckiej.

2. Ludność niemiecka zostanie przesiedlona na tereny na zachód od rzeki Nysy.

3. Każdemu Niemcowi wolno zabrać z sobą najwyżej 20 kg bagażu na drogę.

4. Środki transporowe (wóz, wół, koń, krowa itd.) nie są dozwolone.

5. Cały żywy i martwy inwentarz w nieuszkodzonym stanie zostaje własnością Rządu Polskiego

6. Ostatni termin przesiedlenia dobiega końca 14 lipca o godz. 10.

7. Niedostosowanie się do tego rozkazu będzie karane najostrzejszymi karami, włącznie z zastosowaniem broni.

8. Także poprzez użycie broni będzie zapobiegać się sabotażom czy plądrowaniu.

9. Placem zbiórki jest dworzec Bad Salzbrunn ul. Adelsbacher Weg, marsz w kolumnie po 4 osoby w szeregu. Początek tej kolumny marszowej 20 m przed miejscowoscią Adelsbach.

10. Niemcom, którzy posiadają zaświadczenia o nieewakuacji i ich rodzinom nie wolno opuszczać ich miejsca zamieszkania w czasie od godz. 5 do 14

11. Wszystkie mieszkania w mieście musza być otwarte, klucze do mieszkań i do domów muszą zostać włożone do zamków na zewnątrz.

Bad Salzbrunn, 14 Lipca 1945, godz. 6

Komendant Odcinka

(-) Zinkowski

Powrót do Historii Strugi
x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2010
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
Wersja 3.0 oddana 15 listopada 2007 roku