INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPUSTÓW ORAZ SPOSOBÓW ICH POZYSKANIA

(Informacja podstawowa)

ODPUST ZUPEŁNY

   Jest to darowanie człowiekowi wobec Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty.
Kto uzyska odpust zupełny dla siebie - uniknie kar czyśćcowych.
Kto ofiaruje odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

I. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego - tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi świętej. Po jednej Spowiedzi świętej można przyjmować wielokrotnie Ciało Pańskie, np. codziennie przez cały miesiąc.

II. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego - tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, tzn. nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności - wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

III. Wypełnienie określonej czynności - tych czynności wyznaczył Kościół wiele i są one związane z różnymi okazjami. Niektóre z tych czynności można wypełnić codziennie według własnego wyboru, a mianowicie:
1) czytanie przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma Świętego;
2) odmówienie jednej części Różańca świętego wspólnie z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub w kaplicy;
3) adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny w kościele lub w kaplicy, nawet gdy Pan Jezus nie jest wystawiony w monstrancji;
4) odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, w kaplicy lub na kalwarii.

IV. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego - np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo" lub jakakolwiek inna modlitwa.
Odpust zupełny jest jednym z największych darów, miłosierdzia Bożego, który człowiek może uzyskać, codziennie i ofiarować za zmarłych. W tym wielkim dziele Bożego miłosierdzia może uczestniczyć każdy katolik, tylko trzeba chcieć i Boga o to prosić. Amen.

(Rozwinięcie w oparciu o Naukę Kościoła)

WYKAZ ODPUSTÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Powrót do początku strony
(Zatwierdzony przez papieża Pawła IV)

   Kościół, jako dobra matka, od wieków udziela swoim dzieciom odpustów ułatwiających zbawienie. Rozróżnia się:
Odpust zupełny - jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.
Odpust cząstkowy - jest to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Spełnienie trzech warunków wstępnych:
- spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej,
- przyjęcie komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja lub "odraza" grzechu).

3. Wykonanie czynności pobożnej obdarzonej odpustem (przywiązany jest odpust).

   Brak pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, spowoduje obniżenie rangi odpustu, będzie to odpust cząstkowy. Trzy warunki wstępne: spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu wielu dni przed lub po wykonaniu czynności pobożnej nagradzanej odpustem, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej, utrzymując się w stanie łaski uświęcającej, można uzyskać kilkakrotnie odpust zupełny, a po komunii świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego można uzyskać tego dnia tylko raz odpust zupełny.
Powrót do początku strony

Odpust zupełny który można uzyskać czterokrotnie w ciągu dnia:

1. Za trwającą pół godziny adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast za chwilowe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu - odpust cząstkowy.

2. Za pobożne czytanie Pisma świętego przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowe. Za każdorazową lekturę Pisma świętego, ale przez krótszy czas - odpust cząstkowy.

3. Za odprawienie Drogi Krzyżowej. Warunki konieczne:
a) nabożeństwo odprawia się w miejscu, gdzie stacje Drogi Krzyżowej były erygowane urzędowo (w kościele, na placu przykościelnym itp.),
b) rozmyślanie Męki Pańskiej (treścią rozmyślania nie muszą być kolejne stacje),
c) trzeba przechodzić od stacji do stacji.
   Jeżeli Droga Krzyżowa jest odprawiana z licznym udziałem wiernych, co uniemożliwia przejście od stacji do stacji, wystarczy gdy przechodzi prowadzący to nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a inni wierni pozostają na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu słusznej przeszkody, np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp., nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych wyżej warunków - zyskuje odpust zupełny. Przynajmniej jednak przez pół godziny pobożnie będzie czytał opis albo sam rozważał Mękę Pana Jezusa.

4. Za odmówienie cząstki różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.
- trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,
- modlitwę ustną trzeba uzupełniać rozmyślaniem tajemnic różańcowych,

- przy publicznym rozważaniu różańca należy zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju.
Powrót do początku strony

Odpust zupełny który można uzyskać w oznaczonych dniach.

- Za publiczne odmówienie hymnu Veni Creator l stycznia i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (odpust cząstkowy za pobożne odmówienie tego hymnu w inne dni).

- Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po przyjęciu komunii świętej modlitwy Oto ja... przed obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego (za odmówienie tej modlitwy w inne dni roku w podobnych warunkach -odpust cząstkowy).

- Za uroczyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem... z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała (w innych okolicznościach - odpust cząstkowy).

- Za udział i ucałowanie krzyża świętego w czasie uroczystej adoracji w Wielki Piątek.

- Za odnowienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń chrztu świętego:

a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy,
b) w rocznicę własnego chrztu (w inne dni - odpust cząstkowy).

- Za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość... w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni - odpust cząstkowy).

- Za ucałowanie przedmiotu kultu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconych przez papieża lub biskupa (oprócz odpustów cząstkowych), można uzyskać odpust zupełny w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. Dodatkowo należy odmówić wyznanie wiary.
Powrót do początku strony
- Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla (w inne dni odpust cząstkowy). Za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą (może być myślna) za zmarłych, w dniach od l do 8 listopada, można codziennie uzyskać odpust zupełny, tylko za zmarłych. Za nawiedzenie cmentarza w inne dni -odpust cząstkowy (również za zmarłych). Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie Ojcze nasz i Wierzą w Boga w Dniu Zadusznym. Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych. Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy... w ostatni dzień roku, jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski (jako podziękowanie w inne dni - odpust cząstkowy).

- Za przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej albo za pobożny udział w obrzędach Pierwszej Komunii Świętej. Odpustu zupełnego może dostąpić kapłan odprawiający pierwszą Mszę świętą i wierni, którzy w niej uczestniczą.

- Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego.

- Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez trzy dni.

- Za uważne wysłuchanie kilku nauk misyjnych i uroczystym zakończeniu misji.

- Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi (nawet przez radio lub telewizję).

- Za udział w nabożeństwie podczas wizytacji biskupiej w parafii.

- Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta patrona i 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej).

- Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.

- Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu konsekracji przez biskupa.
Powrót do początku strony
- Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystościach Założyciela zakonu.

   Gdy nie ma kapłana, który mógłby udzielić umierającemu sakramentów świętych i odpustu zupełnego, udziela go Kościół w chwili śmierci, jeżeli ciężko chory jest "odpowiednio" dysponowany i o ile za życia modlił się. Aby uzyskać odpust, wskazane jest pokazanie umierającemu krzyż. Odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązywania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

   Uwaga końcowa: Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskane odpusty za zmarłych, co może zapewnić odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Należy pamiętać jednak, że odpust zupełny, jak i cząstkowe można uzyskać tylko dla siebie lub dla zmarłych, nie można ich natomiast ofiarować za osoby żyjące.

Odpust cząstkowy:

l. Jeśli wierny wykonując swoje obowiązki i znosząc trudy życia wznosi z pokorą i ufnością myśli do Boga, odnowi akty strzeliste, np. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary pośpieszy z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami.

3. Gdy wierny, aby się umartwić, odmówi sobie czegoś dozwolonego ale przyjemnego dla siebie. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.
Powrót do początku strony

Wykaz bardziej znanych modlitw, do których przywiązany jest odpust cząstkowy:

Anioł Pański...,

modlitwa po komunii świętej - Duszo Chrystusowa..., Wierzę w Boga..., Psalm 129;

litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6);

modlitwa do Matki Boskiej - Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo...

antyfony maryjne: Witaj Królowo..., Pod Twoją obronę...

za zmarłych - Wieczny odpoczynek...

inne:

Ciebie Boga wysławiamy..., O Stworzycielu Duchu przyjdź..., Magnificat

oraz

odmówienie różańca,

odprawienie Drogi Krzyżowej,

nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,

odwiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwą za Ojca Świętego, za zmarłych,

a także za sam znak krzyża świętego.

Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego

Powrót do początku strony    Na prośbę ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, skierowaną w imieniu całego Episkopatu Polski do Ojca Świętego o udzielenie odpustu zupełnego odmawiającym Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Stolica Apostolska odpowiedziała następującym dokumentem:

Dnia 12 stycznia 2002 r.

   Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje: Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do "mających przeszkodę", zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów ("Enchiridii Indulgentiarum"). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2008
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!