.

Strona Główna

Historia Strugi

Epitafia nagrobne w naszych Kościołach

Opracował x. Zbigniew Bartosiewicz

Rycerz Zygmunt von CZETTRITZ auf Adelsbach und Schwartzwaldau (zm. 1541)

obrazek
Herby widoczne na Epitafium
Przodkowie ze strony ojca

Przodkowie ze strony matki
von Czettritz 
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 71
obrazek obrazek von Reibnitz
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 166
von Gotsche
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 61
obrazek obrazek von Lest
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 59

* * *

Inskrypcja (napisy zawarte na tablicach)

1541 am obind Margarethe ist der edle gestrenge her Sigmund Zetteras vom Neuenhause zue Adelsbach in Christo entschlofen
Tłumaczenie
Roku Pańskiego 1541 w wigilię św. Małgorzaty,  Szlachetny Rycerz, (…) Pan Sigmund Zetteris z Neuhause na Adelsbachu, zasnął w Chrystusie
tłumaczenie: Maciej Wiśniewski

* * *

Przypisy: Wedle naszej wiedzy Zygmunt nie założył rodziny i nie zostawił potomstwa. Z różnych powodów uważamy go (wraz z Georgiem) za fundatora naszego Kościoła.

1. Osoby z najbliższej rodziny:

- rodzice:
ojciec - Hans von Czettritz (ur. ok. 1429 - + 1490) - syn Hermanna von Czettritz (zm. 1454) i Margarethy von Lest,
matka: Maria von Reibnitz aus Klettendorf - córka Dipranda von Reibnitz (ur.ok 1418, zm. ok. 1492) i Barbary con Schaffhotsch (zm. przed 1446)

- rodzeństwo:
Georg - (+ 1545) - żonaty z Dorotą von Dohna
Anna (1486 - 1541),
Barbara (+ 1562) - żona Hansa von Nimptsch; jej płyta nagrobna znajduje się kościele w. Katarzyny w Świerzawie,
Hermann (+ 1536) - żonaty z Barbarą von Schaffgotsch,
Bernhard (+ 1540) - żonaty z Barbarą von Muhlheim, Hans.

2. Resztki Epitafium złożono w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Kościele Strużańskim, staraniem x. Zbigniewa Bartosiewicza ze Strugi, Roku Pańskiego 2010.

3. Zygmut był pierwszym z rodu Czettritz, który w Strudze na stałe zamieszkał. Tutaj też zmarł bezpotomnie w 1541 roku.

4. W czasie remontu prezbiterium w latach 70 - XX wieku, epitafium upadło na ziemię i rozbiło się na dziesiątki części. Niektóre z nich  zatopiono w cemencie przy Ołtarzu, inne włożono do robionego w tym czasie odwodnienia świątyni. W roku 2009 roku - udało się je wydobyć.

5. O niejakiego "Ropucha" dowiedziałem się, że napis wokół epitafium brzmiał tak: "1541 am obind Margarethe ist der edle gestrenge her Sigmund Zetteras vom Neuenhause zue Adelsbach in Christo entschlofen".

6. Dzięki życzliwości Pana Macieja Wiśniewskiego powyższy opis, udało się nam przetłumaczyć w te słowa: "Roku Pańskiego 1541 w wigilię św. Małgorzaty,  Szlachetny Rycerz, (…) Pan Sigmund Zetteris z Neuhause na Adelsbachu, zasnął w Chrystusie".

7. Wigilia św. Małgorzaty to 12 lipca, według starego stylu. Znajduje to potwierdzenie w kronice rodu Czettritzów pt. "Geschichte des Geschlechts von Czettritz und Neuhaus", tom I 1907, str. 402.

8. Pani Bogna Ludwig podpowiada, że wszystkie cztery epitafia (Zygmunta, Georga i dwa jej własne), mogła zamówić w tym samym czasie i warsztacie śp. Dorota von Czettriz. Jesli tak było (dodajmy też, że byli Fundatorami naszego Kościoła) - to musiała być bardzo zamożna rodzina (i chyba się szanowali na wzajem).
 

Parafia otrzymała część informacji od Pana Aleksandra Mucha - Dziękuję. 

Z tekstu można swobodnie korzystać.

 Bardzo jednak proszę, aby zawsze umieścić w przypisach podziękowanie dla Pana Aleksandra.

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2012
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!