.

Strona Główna

Historia Strugi

Epitafia nagrobne w naszych Kościołach

Opracował Aleksander Mucha

DOROTHEA von CZETTRITZ geb. Burgraffini von DOHNA (zm. po 1545)

obrazek
Herby widoczne na Epitafium
Przodkowie ze strony ojca

Przodkowie ze strony matki
von Dohna
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 19
obrazek obrazek von Bischofswerdt
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 55
von Rabenau (?)
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 59
obrazek obrazek nie rozpoznany

Inskrypcja

Dorotea geborne/
burkgrefin vo donau jorg czetres vo ne/
uhause auf adels/
bach seliger noch gelasne witfrau

Tłumaczenie

Dorota rodzona hrabianka von Donau
Wdowa po Georgu Czetritz von Neuhause
ze Strugi

tłumaczenie: Bogna Ludwigobrazek

Inskrypcja

- - - die edle wolge... - - - - -
Dorothea geborne burggrefh... - - -
nau herr iorge zetras vom neuha...
adelspach noch gelossene witfrau dgg

Tłumaczenie

Szlachetna, Wielmożna Dorota
z domu - Burgrabianka von Donau
Wdowa po Panu Georgu von Czetriz
z Nowego Dworu i Strugi

tłumaczenie: Bogna LudwigPrzypisy do Epitafium Herbowego:

1. Przez długie lata to epitafium było zagadką. Przypisywaliśmy to epitafium śp. Annie von Dohna - ale było to tylko przypuszczenie. Dzięki Pani Bognie Ludwig która ofiarowała nam swoją wiedzę, wiemy na pewno, że jest to tzw. "Epitafium Herbowe" Doroty. Z drugiej strony - to dziwne, że śp. Dorota ufundowała sobie sama - dwa kolosalne i kosztowne nagrobki.


2. Epitafium odkryte w czasie remontu posadzki, w 2003 roku. Dzięki życzliwości śp. Jacka Rabiniaka (+ 2011) epitafium odwrócono i postawiono pod schodami na chór.


Przypisy Wspólne:

 1. Osoby z najbliższej rodziny (wg. portalu genealog. http://www.familienforschung-peters.de):

 - rodzice:
ojciec - Abraham I. zu Dohna (+  ok. 1491) - syn Conrada II von Dohna i Anny von Wiesenburg, 
matka - Margarethe von Thadet (+  po 1504) - córka Christopha von Thader (+  po 1484) i NN von Blankenstein. Nie jest to jednak zgodne z herbami na płytach nagrobnych, bo wg nich matką Doroty była N von Bischowswerdt, co znajduje potwierdzenie w "Kuriositäten des schlesischer Adels" Teil 2 , J. Sinapio, 1728 - str. 1131,

- rodzeństwo:
Heinrich VIII - (+ 1417) jego żona Katharina von Nostitz zmarła przed 1520,
Balthasar - zmarł przed 29 maja 1521,
Wenzel - utonął we Wrocławiu w 1552 roku,
Anna,
Ludmiła Mestigen
Jadwiga (wg innego portalu genealogicznego).

 - mąż:
Georg von Czettritz (+ 1545) - syn Hansa von Czettritz (urodzony około 1429 - 1490) i Marii von Reibnitz aus Klettendorf .

 - dzieci:
Abraham z Adelsbachu i Schwarzwaldau (+ 16 sierpnia 1585) żonaty z Marią geb. von Nimptsch aus Petterwitz.
Anna (+ 1557) wyszła za Zygmunta von Borsnitz auf Hohen - Petersdorf
Ewa (+ 1574) wyszła Wolfa von Haunold auf Gr. - Bresa
Urszula (+ 1594) wyszła za Daltina von Bersdorf, von Hennersdorf auf Radmeritz

 2. Płyty nagrobne Doroty geb. von Dohna i jej męża Georga von Czettritz zostały wykonane niewątpliwie przez tego samego kamieniarza, na co wskazuje wielkie podobieństwo ich wykonania (bardzo prymitywne) i ten sam materiał. Zapewne zamawiającą była Dorota, bo na jej płycie nie jest wpisana data śmierci.

Parafia otrzymała ten tekst od Pana Aleksandra Mucha - Dziękuję.

W 2015 roku wiedzę uzupełniono o materiały Pani Bogny Ludwig

Z tekstu można swobodnie korzystać.

 Bardzo jednak proszę, aby zawsze umieścić w przypisach podziękowanie dla Pana Aleksandra i Pani Bogny.x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2015
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!