.

Strona Główna

Historia Strugi

Epitafia nagrobne w naszych Kościołach

Opracował Aleksander Mucha

HELENA von CZETTRITZ Tochterlein (1623-1626)

obrazek
Herby widoczne na Epitafium
Przodkowie ze strony ojca

Przodkowie ze strony matki
von Czettritz 
herbarz Siebmachers Wappen-buch von 1605 - część I, tablica 71
obrazek obrazek von Gellhorn
herbarz Siebmachers Wappenbuch von 1605 - część I, tablica 55
von Retschin
herbarz Siebmachers Wappenbuch von 1605 - część I, tablica 50
obrazek obrazek von Gellhorn
herbarz Siebmachers Wappenbuch von 1605 - część I, tablica 55

* * *

Inskrypcja (napisy zawarte na tablicach)

AD 1626
DEN XX JANUARI ZV
NACHT VMB XX VHR (?)
IST IN GOTT SELIG ENT
SCHLAFFEN DES EDLEN
GESTRENGEN VND WOHLBENAM
BTEN HERN HEINRICH NOA
H VON CZETTRITZ VND
NEVHAS AVF ADELSBACH
IUNGSTES TOCHTERLEIN
HELENA GENAND IHRES AL
TERS 2 IAHR 31  WOCHEN DE
NEN GOT EINE SANFTE RUHE
VND AM IVNGSTEN TAGE
EINE FROLICHE AUFERSTE
HUNG AUS GNADEN VNS
ABER EINE SELIGE NACH
FAHRT GEBEN
WOHLE
Tłumaczenie:
Roku Pańskiego 1626
20 stycznia w nocy, o 22 godzinie
zasnęła na wieki w Panu najmłodsza córeczka

szlachetnego wielmożnego powszechnie znanego
Pana Heinricha von Czettritz z Neuhausen na Strudze

Helena von Czettritz zmarła w wieku 2 lat i 31 tygodni

Niech Jej Bóg da łagodny spoczynek
i w dniu ostatecznym radosne zmartwychwstanie
ze swojej łaski
tłumaczenie: Elżbieta Bartosiewicz

* * *

Przypisy:

1. Osoby z najbliższej rodziny:

- rodzice:
ojciec - Heinrich Noah von Czettritz - (ur. w 1593 lub 1594 roku, zmarł 15 sierpnia 1625) syn Abrahama von Czettritz (1560 - 1598) i Magdaleny geb. von Retschin (1565 - 1603) żonaty z Susanną von Gellhorn a później z baronową Sauermann von der Jeltsch,
matka: Susanna von Gellhorn (po matce również von Gellhorn),

- rodzeństwo:
Magdalena (1621 - 1623) - dolny fragment jej płyty nagrobnej znajduje się w zakrystii kościoła

2. Do 2003 roku odwrócona tablica stanowiła część posadzki. (przypis x. Zbigniew)

Parafia otrzymała ten tekst od Pana Aleksandra Mucha - Dziękuję. 

Z tekstu można swobodnie korzystać.

 Bardzo jednak proszę, aby zawsze umieścić w przypisach podziękowanie dla Pana Aleksandra.

x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2012
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Powrót do początku strony

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!