Strona Główna

Rozmieszczenie Grobów

Lista Zmarłych spoczywajĄcych na naszych Cmentarzach W Strudze i w Lubominie

Rozmieszczenie Grobów na obydwu Cmentarzach można zobaczyć tutaj

Liste der Verstorbenen, die auf unseren Friedhöfen in Adelsbach und Libersdorf ruhen

Lista Żołnierzy ze Strugi poległych w I Wojnie Światowej
Liste der Soldaten aus Adelsbach, die beim I. Weltkrieg gefallen sind


Lista Zmarłych uzupełniona 21lipca 2018

Spis Chronologiczny

Chronologische Liste

alfabetycznie
Do końca Strony


śp. Ludmiła Mestigen geb. von Donau zm. 1541-06-20

śp. Zygmunt Czettritz zm. 1541-07-12

śp. Georg Czettritz zm. 1545-04-09

śp. Abraham Czettritz zm. 1598-05-14

pausa

śp. Magdalena Haugwitz zm. 1603-12-13

śp. Helena Czettritz zm. 1626-01-20

śp. Christian Möller zm. 1627-02-17

śp. Katarzyna Czettritz zm. 1662-02-05

śp. Kunegunda Sehrr zm. 1670-08-13 drugie imię Elżbieta

pausa

śp. Ernest Christian Hohendorf zm. 1784-04-24

pausa


śp. Johann David Freudiger zm. 1808-04-19 Nagrobek Katariny i Johana Davida Freudiger (+ 19 IV 1808) ufundowany przez Johannę Eleonorę Bieder

śp. Charlotta Zofia Tugendreich von Lieres zm. 1811-06-05

śp. Anton Pulchman zm. 1876-12-02 Urodzony 31 maja 1796 w Marciszowie, zmarł 2 grudnia 1876 w Wałbrzychu. Kapelmistrz Książęcy.

śp. Marie Menzel zm. 1882-09-28 ur. 1874-06-29

śp. August Taube zm. 1886-00-00 Znany jest tylko rok śmierci: 1886

śp. Karl Wilhelm (?) zm. 1894-01-06

śp. Marta Ernestyna geb. Scholz Seidel zm. 1896-11-07 ur. 1862-06-05

śp. Alfred August Rudolph zm. 1897-05-29 ur. 1890-12-28

pausa


śp. Karoline Pohl (geb. Pohl) zm. 1906-10-13 ur. 1843-07-29

śp. Hilda Asser (geb. Mahn) zm. 1910-02-03 ur. 1881-01-16

śp. Hermann Rudolph zm. 1910-02-11 ur. 1873-01-19

śp. Emma Springer zm. 1922-02-18 ur. 1900-03-23


pausa


śp. Alfred Urban (?) zm. 1911-07-31

śp. Marie Thome (?) (geb. Schmoranz) zm. 1911-09-11

śp. Henriette Steker zm. 1911-12-24 ur. 1846-11-17

śp. Oswald Kornig zm. 1911-12-29 ur. 1865-07-20

śp. August Rudolph zm. 1912-02-02

śp. Paul Hübner zm. 1912-11-17 ur. 1895-08-08

śp. Karoline Ventur (geb. Schreiber) zm. 1913-12-03 ur. 1844-12-24

śp. Emma Steiner zm. 1914-01-11 ur. 1879-02-14 - opisana jako jungfrau

śp. Anna Täuber zm. 1915-08-15 ur. 1858-02-16

śp. Adolf Merst (?) zm. 1915-12-22 ur. 1863-12-24

śp. August Gründel zm. 1916-07-04 ur. 1846-02-05

śp. Heinrich Leder zm. 1916-07-11 ur. 1914-02-20

śp. Emilie Gründel zm. 1917-01-13 ur. 1891-07-24

śp. Fritz Jung zm. 1917-09-15 ur. 1898-08-17

śp. Rosine Niesel (?) zm. 1918-07-14 ur. 1831-10-13

śp. Rudolf Hamann zm. 1919-07-09 ur. 1873-02-24 - nagrobek odnaleziony w 2013 roku

śp. Josef Steiner zm. 1919-08-12 ur. 1843

pausa


śp. Frieda Eckert zm. 1920-03-21 ur. 1898-10-19

śp. Erich Müller zm. 1922-05-09 ur. 1897-06-15

śp. Martin Müller zm. 1922-05-14 ur. 1902-11-30

śp. Pauline Reimann zm. 1922-09-20 ur. 1859-01-09 geb. Urban (opisana jako Frau Gutsbesitzer - Właścicielka Ziemska). Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze

śp. Gottfiried Elsner zm. 1922-11-08 ur. 1850-06-16

śp. Helene Krause zm. 1922-12-06 geb. Schroth ur. 1839-04-17

śp. Auguste Schiller zm. 1923-00-00 ur. 1853

śp. Ewald Eckert zm. 1923-06-25 ur. 1897-04-03

śp. Auguste Brauer zm. 1924-02-05 ur. 1861-02-26

śp. Elfriede Heinzel zm. 1924-02-27 ur. 1904-07-01

śp. Julius Schubert zm. 1924-09-17 ur. 1865-02-05

śp. Agnes Eckert (geb. Bönsch) zm. 1925-03-25 ur. 1896-09-17

śp. Anna Rudolph zm. 1926-01-05 ur. 1847-11-27

śp. Luisa Winkler zm. 1926-03-16 Luisa Winkler ur. 1898-02-26 zm. 1926-03-16 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Marta Hamffe zm. 1926-05-01 Marta Hamffe ur. 1865-12-04 zm. 1926-05-01 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Marta Simon zm. 1926-06-06 ur. 1882-03-05

śp. Julius Klenner zm. 1927-10-13 ur. 1874-12-02

śp. Erna Hentschel (geb. Gründel) zm. 1928-07-28 ur. 1898-11-30

śp. Ernestyna Mai zm. 1928-08-21 ur. 10 sierpnia 1839 nagrobek odnaleziony w czasie remontu w 2009 roku

śp. Erich Emmerich zm. 1928-12-31 ur. 1911-02-19

śp. August Zengler zm. 1928-12-31 ur. 1853-07-14

śp. Hermann Scholz zm. 1929-01-23 ur. 1864-03-25

śp. Ernestine Littmann zm. 1929-05-14 ur. 1842-09-05

śp. Ludwig Blümke zm. 1929-10-20 Ludwig Blümke ur. 1856-03-31 zm. 1929-10-20 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

pausa


śp. Ernestine Scholz (geb. Ludewig) zm. 1931-00-00 ur. 1863

śp. August Springer zm. 1932-03-02 ur. 1872-10-31

śp. Herta Kinner zm. 1933-02-23 ur. 1927-03-04

śp. Heinrich Beister zm. 1933-05-24 ur. 1849-07-10

śp. Hermann Thomas (?) zm. 1934-12-31 ur. 1867-10-25

śp. Robert Otto zm. 1935-07-17 ur. 1860-04-23

śp. Karl Hamffe zm. 1935-07-23 Karl Hamffe ur. 1864-12-13 zm. 1935-07-23 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Auguste Arndt zm. 1935-08-30 ur. 1853-05-24

śp. Marta Wermann (?) zm. 1935-09-02 ur. 1911-08-18

śp. Ida Menzel (?) zm. 1936-12-30 geb. Elter ur. 1859-08-09

śp. Hanna (?) Zengler zm. 1937-12-27 ur. 1895-02-05

śp. Frieda Emmerich (geb. Milde) zm. 1938-01-16 ur. 1908-02-25

śp. August Springer zm. 1938-05-05 ur. 1866-06-12

śp. Emma Kaiser (geb. Rolf) zm. 1938-05-29 ur. 1867-10-26

śp. Anna Merst (?) zm. 1938-11-04 ur. 1863-02-16

śp. Christiane Renner zm. 1939-01-14 ur. 31 marca 1846 nagrobek odnaleziony w czasie remontu w 2009 roku

śp. Albert Hoffmann zm. 1939-06-07 ur. 1878-10-11

śp. August Reimann zm. 1939-07-18 ur. 1855-04-13 (Opisany jako Gutsbesitzer - Właściciel Ziemski). Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze

śp. Pauline Tolke (?) zm. 1939-11-12 ur. 1860-06-28

pausa


śp. Anna Arlt zm. 1941-00-00 ur. 1882

śp. Heinrich Reil zm. 1941-00-00 ur. 1875-04-08

śp. Wilhelm Niesel (?) zm. 1941-01-30 ur. 1850-12-30

śp. Berta Golisch zm. 1941-02-01 ur. 1863-09-12

śp. Margarita Bube zm. 1941-03-04 Margarita Bube zd. Schneider ur. 1868-07-13 zm. 1941-03-04 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Stanisław Rzepiel zm. 1941-03-20

śp. Emma Elsner zm. 1941-03-27 ur. 1885-07-12

śp. Emilie Zingler (geb. Fischer) zm. 1941-08-04 ur. 1891-06-06

śp. Jakub Rzepiel zm. 1941-09-29

śp. Agnes Springer zm. 1941-10-01 ur. 1866-02-01

śp. Karoline Neuebauer zm. 1941-12-13 ur. 1855-11-21

śp. Paul Fischer zm. 1942-01-01 Paul Fischer ur. 1877 zm. 1942 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze) Uczestnik I Wojny Światowej, odnaleziony na zdjęciu zbiorowym.

śp. Richard Walter zm. 1942-05-17 ur. 1913-11-27

śp. Karl Rudolf zm. 1943-00-00

śp. Auguste Otto (geb. Oritz) zm. 1943-02-27 ur. 1861-12-26

śp. Gieselotte Langer zm. 1945-04-17 ur. 1925-12-01

śp. Stanisława Haniszewska zm. 1946-09-03

śp. Stefan Świderski zm. 1947-01-18

śp. Stanisław Juszczak zm. 1947-01-24

śp. Maria Andrejczuk zm. 1948-02-24

śp. Józefa Rafalska zm. 1948-04-04

śp. Jan Dołchań zm. 1948-07-21

śp. Zofia Sądecka zm. 1948-10-23

śp. Józef Widziun zm. 1949-02-12

śp. Władysława Bielawska zm. 1949-10-26

śp. Marianna Machowczyk zm. 1949-12-02

śp. Dorota Miernik zm. 1949-12-13

pausa


śp. Bronisław Żukowski zm. 1950-06-25

śp. Józef Żukowski zm. 1950-11-24

śp. Marcel Żurawski zm. 1950-12-03

śp. Wincenty Jarzyński zm. 1951-03-06

śp. Ryszard Gudej zm. 1951-04-22

śp. Janina Dudek zm. 1951-05-29

śp. Zofia Skulska zm. 1951-05-29 ur. 1957-05-21 

śp. Anna Sowińska zm. 1951-11-18

śp. Irena Pawlak zm. 1952-01-24

śp. Maria Simonowicz zm. 1953-03-01

śp. Agnieszka Dołchań zm. 1953-04-20

śp. Jadwiga Rączka zm. 1953-05-10

śp. Jan Jaworski zm. 1953-07-01

śp. Katarzyna Naborczyk zm. 1953-12-13

śp. Wiesław Klinkowski zm. 1954-01-08

śp. Krzysztof Lalka zm. 1954-01-20

śp. Antonii Jarosz zm. 1954-02-01

śp. Tomasz Tokarski zm. 1954-02-20

śp. Zofia Bratko zm. 1954-04-22

śp. Marian Jarzyński zm. 1954-08-28

śp. Franciszek Maciak zm. 1954-11-11

śp. Maria Żukowska zm. 1955-02-24

śp. Aleksander Radzikowski zm. 1956-02-10 

śp. Ernst Konrad zm. 1956-05-13 ur. 1895 - napis nagrobny, przypadkowo odkryty na zdjęciu

śp. Anna Matyjaszczuk zm. 1956-06-29

śp. Karol Nowak zm. 1956-12-07

śp. Maria Kirchner zm. 1957-01-31 ur. 1888-01-07

śp. Gertruda Schubert (geb. Lehmann) zm. 1957-02-08 ur. 1910-07-16

śp. Teresa Skulska zm. 1957-02-09 ur. 1956-04-02

śp. Ireneusz Glina zm. 1957-03-29

śp. Grzegorz Koropczuk zm. 1957-04-18

śp. Franciszka Stępień zm. 1957-05-08

śp. Salomea Rzepiel zm. 1957-08-06

śp. Marian Gryniewicz zm. 1958-04-16

śp. Teodor Zaparyniak zm. 1958-11-07

śp. Józef Kleban zm. 1958-11-21

śp. Zofia Borowiec zm. 1959-09-06

śp. Tomasz Grzybowski zm. 1959-10-28

pausa


śp. Michalina Czech zm. 1960-03-22

śp. Tekla Krzyszowska zm. 1960-05-05

śp. Józefa Kostecka zm. 1960-08-30

śp. Anna Wołoszczuk zm. 1960-11-01

śp. Jadwiga Dereczenik zm. 1961-02-20

śp. Piotr Kuźma zm. 1961-02-23

śp. Mieczysław Michalkiewicz zm. 1961-05-28

śp. Marianna Rafalska zm. 1961-06-22

śp. Mieczysław Franczuk zm. 1961-09-16

śp. Jan Soczawa zm. 1961-10-14

śp. Zofia Salmon zm. 1962-01-04

śp. Paulina Żmuda zm. 1962-03-21

śp. Wiesław Szołdrowski zm. 1962-04-24

śp. Sebastian Klus zm. 1963-01-22 ur. 6.01.1963 nagrobek odnaleziony poza Cmentarzem i osadzony przy murze kościelnym 18 lipca AD 2016

śp. Karol Stec zm. 1963-02-11

śp. Stanisław Soczawa zm. 1963-02-23

śp. Jan Śmiech zm. 1963-02-23 żył 61 lata

śp. Anna Koropczuk zm. 1963-03-19

śp. Anna Wójcik zm. 1963-07-04

śp. Bronisława Salmon zm. 1964-01-06

śp. Jan Ulewicz zm. 1964-02-01

śp. Julianna Kiemierz zm. 1964-02-05 Przydomek Ulana zd. Borsuk Spoczywa obok Heleny Pruszyńskiej, ur. 20.02.1887 córka Józefa

śp. Zygmunt Czapłowski zm. 1964-06-05

śp. Stanisław Świsłocki zm. 1964-06-08

śp. Czesław Czapłowski zm. 1964-06-22

śp. Maria Andrejczuk zm. 1964-08-14

śp. Marian Sowiński zm. 1964-09-18

śp. Antonii Ilewicz zm. 1964-11-24

śp. Julian Przybyła zm. 1964-12-30

śp. Jan Wójcik zm. 1965-02-25

śp. Zygmunt Żarski zm. 1965-06-19

śp. Maria Sadza zm. 1965-07-31

śp. Klara Pastler zm. 1965-09-04

śp. Helena Walków zm. 1965-09-25

śp. Konrad Tralls zm. 1965-10-08

śp. Józef Żarski zm. 1965-10-20

śp. Kazimierz Wójcikiewicz zm. 1965-10-23

śp. Adam Wolski zm. 1965-12-30

śp. Edward Wolski zm. 1965-12-30

śp. Piotr Wolski zm. 1965-12-30

śp. Stanisław Wolski zm. 1965-12-30

śp. Marian Juszczak zm. 1966-01-16

śp. Katarzyna Omelanowicz zm. 1966-02-04

śp. Maria Matyjaszczuk zm. 1966-02-26

śp. Franciszka Kuźma zm. 1966-04-05

śp. Maria Michalik zm. 1966-04-30

śp. Zofia Kubik zm. 1966-07-20

śp. Wanda Matyjaszczuk zm. 1966-08-08

śp. Tadeusz Koczwara zm. 1967-01-27

śp. Iwona Ewa Matyjaszczuk zm. 1967-02-27

śp. Władysław Pedry zm. 1967-06-13

śp. Dorota Korenik zm. 1967-08-08

śp. Anna Wojciechowska zm. 1968-01-20

śp. Józefa Borczyk zm. 1968-02-01

śp. Zofia Iwanicz zm. 1968-02-17

śp. Weronika Murat zm. 1968-04-11

śp. Dymitr Świrydczuk zm. 1968-04-12

śp. Małgorzata Krawiec zm. 1968-05-03

śp. Józef Wołoszczuk zm. 1968-05-25

śp. Franciszka Sagun zm. 1968-05-31

śp. Stanisław Wołoszczuk zm. 1968-08-11

śp. Józef Borowiec zm. 1968-10-01

śp. Franciszek Glina zm. 1968-10-21

śp. Zenobia Nowak zm. 1968-12-15

śp. Antonina Makochan zm. 1968-12-16

śp. Adam Pietuszek zm. 1968-12-20

śp. Józef Lipka zm. 1968-12-29

śp. Adam Wołoszczuk zm. 1969-02-04

śp. Bolesław Karwecki zm. 1969-06-21

śp. Michalina Rasińska zm. 1969-06-25

śp. Teofila Glazer zm. 1969-09-03

śp. Norbert Miernik zm. 1969-09-30

śp. Mieczysław Kraszewski zm. 1969-10-09

śp. Anna Kwiecień zm. 1969-10-10

śp. Franciszek Skołubowicz zm. 1969-11-11

pausa


śp. Stefan Pawlak zm. 1970-03-24

śp. Stefan Skowroński zm. 1970-05-17

śp. Augustyn Kostecki zm. 1970-06-08

śp. Stefan Biernat zm. 1970-08-13

śp. Mieczysław Koczwara zm. 1970-10-09

śp. Jakub Atamańczuk zm. 1970-11-21

śp. Aleksander Rasiński zm. 1970-12-22

śp. Stanisław Kordyaczny zm. 1971-02-27

śp. Anna Kostrzewska zm. 1971-05-04

śp. Zofia Dereczenik zm. 1971-05-19

śp. Stanisław Skowroński zm. 1971-09-02

śp. Józefa Śmiech zm. 1971-11-22 żyła 63 lata

śp. Richard Rothhaar zm. 1971-12-24 ur. 02-02-1900

śp. Tekla Karpowicz zm. 1972-05-15

śp. Eudokia Świrydczuk zm. 1972-07-06

śp. Jan Czapnik zm. 1972-09-29

śp. Mikołaj Godyk zm. 1972-11-13

śp. Jan Koczwara zm. 1972-11-18

śp. Michał Matyjaszczuk zm. 1973-01-28

śp. Maria Czarnecka zm. 1973-07-23

śp. Bolesław Kwiecień zm. 1973-08-25

śp. Zofia Moryl zm. 1973-10-22

śp. Kazimierz Salmon zm. 1973-12-19

śp. Mariola Kwiecień zm. 1974-03-20

śp. Władysław Włodarczyk zm. 1974-05-08

śp. Regina Pawłowska zm. 1974-06-15

śp. Wojciech Poniński zm. 1974-06-28

śp. Stanisław Brożyna zm. 1974-10-10

śp. Helena Kwiecień zm. 1975-01-12

śp. Maria Lalka zm. 1975-03-09

śp. Stanisław Łuczak zm. 1975-05-15

śp. Stanisław Sieradzki zm. 1975-09-25

śp. Stanisława Czapłowska zm. 1975-10-26

śp. Maria Pruszyńska zm. 1976-00-00

śp. Elżbieta Krzyszowska zm. 1976-02-20

śp. Wojciech Owsianko zm. 1976-09-02

śp. Mikołaj Świderski zm. 1976-11-09

śp. Dorota Wawrzkiewicz zm. 1976-12-02

śp. Andrzej Janiszewski zm. 1976-12-09

śp. Antonii Gałka zm. 1976-12-29

śp. Piotr Zadykowicz zm. 1977-03-18

śp. Wojciech Rucki zm. 1977-04-11

śp. Grzegorz Naborczyk zm. 1977-06-18

śp. Wacław Majewski zm. 1977-07-09

śp. Ludwik Drochomirecki zm. 1977-09-05

śp. Henryka Bobrowska zm. 1977-10-21

śp. Leon Szczurowski zm. 1978-01-09

śp. Jan Zięba zm. 1978-02-01

śp. Sylwia Fejdasz zm. 1978-05-03

śp. Kazimiera Żyżyńska zm. 1978-06-14

śp. Helena Radzikowska zm. 1978-07-10

śp. Genowefa Dobrucka zm. 1978-09-29

śp. Józef Krzyszowski zm. 1978-09-29

śp. Tadeusz Radzikowski zm. 1978-10-16

śp. Józef Wołoszczuk zm. 1978-10-28

śp. Maria Godyk zm. 1978-11-28

śp. Genowefa Majewska zm. 1978-11-29

śp. Jan Żukowski zm. 1979-03-30

śp. Feliks Parszewski zm. 1979-08-17

śp. Jan Lucka zm. 1979-11-18

śp. Anna Zięba zm. 1979-12-25

pausa


śp. Aleksander Gałka zm. 1980-01-03

śp. Władysława Smyk zm. 1980-04-01

śp. Adolfina Pietuszka zm. 1980-04-06

śp. Anna Kleban zm. 1980-04-18

śp. Leontyna Sagun zm. 1980-05-23

śp. Marian Górnicz zm. 1980-05-28

śp. Marta Wrona zm. 1980-05-30

śp. Dominika Wojciukiewicz zm. 1980-06-01

śp. Edmund Mikołajewski zm. 1980-07-20

śp. Franciszka Siminowicz zm. 1980-07-20

śp. Edward Franczuk zm. 1980-07-31

śp. Stanisław Rafalski zm. 1980-08-29

śp. Rozalia Koropczuk zm. 1980-10-05

śp. Marian Dąbek zm. 1980-11-24

śp. Józef Marcinkiewicz zm. 1981-01-10

śp. Stefan Troczka zm. 1981-02-04

śp. Ewa Kusiak zm. 1981-02-07

śp. Anna Wąchała zm. 1981-02-08

śp. Marta Strzencioch zm. 1981-03-26

śp. Katarzyna Cyrta zm. 1981-04-05

śp. Karol Myrdzio zm. 1981-04-11

śp. Stefan Wolski zm. 1981-04-24

śp. Piotr Radliński zm. 1981-05-29

śp. Karolina Grzybowska zm. 1981-08-06

śp. Jan Makochan zm. 1981-08-14

śp. Adam Kochański zm. 1981-09-30

śp. Zbigniew Wąchała zm. 1981-11-27

śp. Janina Płuciennik zm. 1981-12-05

śp. Helena Buczyńska zm. 1982-01-10

śp. Urszula Żelazna zm. 1982-02-22

śp. Stefania Żukowska zm. 1982-04-18

śp. Teresa Pawlak zm. 1982-05-31

śp. Józef Załubski zm. 1982-07-21

śp. Anna Tumas zm. 1982-09-08

śp. Monika Andrejczuk zm. 1982-09-24

śp. Zofia Lisowska zm. 1982-09-24

śp. Józef Andrzejczuk zm. 1982-10-06

śp. Maria Jacyszyn zm. 1982-10-09

śp. Anna Janas zm. 1982-11-17

śp. Adam Kusiak zm. 1982-11-20

śp. Piotr Baranowski zm. 1982-12-19

śp. Maria Pedry zm. 1983-00-00

śp. Edward Długosz zm. 1983-02-05

śp. Anna Kraszewska zm. 1983-02-12

śp. Paulina Szpadel zm. 1983-02-14

śp. Józefa Miętkiewicz zm. 1983-03-04

śp. Andrzej Szachniewicz zm. 1983-04-04

śp. Czesław Skrzypiec zm. 1983-04-16

śp. Anna Łuczak zm. 1983-05-31

śp. Michał Kłos zm. 1983-06-19

śp. Władysława Juszczak zm. 1983-08-01

śp. Katarzyna Godyk zm. 1983-08-15

śp. Kazimierz Gołaszewski zm. 1983-09-19

śp. Józef Szpadel zm. 1983-09-28

śp. Eugenia Kłosowska zm. 1983-12-18

śp. Feliks Naborczyk zm. 1984-02-02

śp. Jadwiga Radzikowska zm. 1984-02-18

śp. Maria Żurawska zm. 1984-03-24

śp. Lucjan Pawłowski zm. 1984-04-24

śp. Władysław Brożyna zm. 1984-05-08

śp. Arnold Mayer zm. 1984-07-08

śp. Michalina Jaworska zm. 1984-07-21

śp. Marcjanna Bartoszewicz zm. 1984-08-28

śp. Leokadia Walków zm. 1984-10-22

śp. Weronika Gałka zm. 1984-10-31

śp. Anna Poluch zm. 1984-12-03

śp. Zofia Szymańska zm. 1984-12-10

śp. Antonina Owsianka zm. 1985-02-18

śp. Adam Pawelus zm. 1985-04-21

śp. Władysław Żurawski zm. 1985-05-23

śp. Eugeniusz Klecki zm. 1985-07-03

śp. Leon Pitak zm. 1985-07-10

śp. Helena Trawka zm. 1985-08-22

śp. Franciszek Minkiewicz zm. 1985-08-25

śp. Władysław Jacyszyn zm. 1985-09-06

śp. Ignacy Karpowicz zm. 1986-01-07

śp. Marian Piwowarczyk zm. 1986-01-25

śp. Aleksander Sowiński zm. 1986-05-24

śp. Stanisław Czapłowski zm. 1986-08-19

śp. Anna Stec zm. 1986-09-29

śp. Maria Gryniewicz zm. 1986-10-06

śp. Bazylina Andrejczuk zm. 1986-10-19

śp. Józef Skałubowicz zm. 1986-12-12

śp. Jan Kuckiewicz zm. 1987-01-05

śp. Stanisław Marcinkiewicz zm. 1987-02-19

śp. Bronisława Świstowska zm. 1987-02-25

śp. Tomasz Frajnagiel zm. 1987-04-25

śp. Franciszek Smyk zm. 1987-07-06

śp. Leszek Pluta zm. 1987-07-17

śp. Wacław Dobruk zm. 1987-12-22

śp. Stanisław Borczyk zm. 1988-02-22

śp. Maria Czapłowska zm. 1988-02-23

śp. Genowefa Przewoźnik zm. 1988-03-13

śp. Grażyna Polit zm. 1988-03-30

śp. Władysław Płuciennik zm. 1988-06-02

śp. Michał Wołoszczuk zm. 1988-06-14

śp. Andrzej Podgórski zm. 1988-07-19

śp. Władysław Poluch zm. 1988-08-07

śp. Danuta Glińska zm. 1988-08-11

śp. Jan Woroniak zm. 1988-08-23

śp. Stanisław Rajchel zm. 1988-10-09

śp. Ludmiła Ilewicz zm. 1988-11-25

śp. Honorata Załubska zm. 1988-12-21

śp. Zygmunt Karolewski zm. 1989-01-11

śp. Józef Dudek zm. 1989-03-20

śp. Wacław Kruchlak zm. 1989-04-19

śp. Aniela Woroniak zm. 1989-05-01

śp. Władysław Kurzak zm. 1989-05-07

śp. Zofia Wolska zm. 1989-05-16

śp. Salomea Naborczyk zm. 1989-05-27

śp. Robert Lomania zm. 1989-05-29

śp. Władysław Bielawski zm. 1989-06-04

śp. Jan Świsłocki zm. 1989-07-21

śp. Stanisław Zawiła zm. 1989-07-24

śp. Weronika Krzemińska zm. 1989-08-25

śp. Władysław Papierz zm. 1989-10-01

śp. Kazimierz Skulski zm. 1989-10-06

śp. Kazimierz Czapłowski zm. 1989-10-07

śp. Franciszka Rakoczy zm. 1989-10-22

śp. Anna Tralls zm. 1989-11-05

śp. Wacław Derecznik zm. 1989-12-11

pausa


śp. Maria Werszner zm. 1990-01-17

śp. Kazimierz Ślusarski zm. 1990-01-30

śp. Władysław Dobrucki zm. 1990-02-21

śp. Jan Kobiałka zm. 1990-02-26

śp. Józef Goliński zm. 1990-04-13

śp. Hubert Bensz zm. 1990-04-21

śp. Zenaida Pyra zm. 1990-04-30

śp. Tadeusz Sik zm. 1990-05-17

śp. Julita Pelc zm. 1990-05-31

śp. Maria Wosiek zm. 1990-06-07

śp. Feliksa Fliszkiewicz zm. 1990-07-28

śp. Maria Minkiewicz zm. 1990-12-01

śp. Wanda Minkiewicz zm. 1990-12-01

śp. Bronisława Troczka zm. 1990-12-03

śp. Stanisław Fałdziński zm. 1991-03-08

śp. Elżbieta Kobyłka zm. 1991-03-11

śp. Aniela Zaparyniak zm. 1991-05-20

śp. Marian Rakoczy zm. 1991-06-04

śp. Władysław Piwowarski zm. 1991-06-23

śp. Zygmunt Dutkowski zm. 1991-09-20

śp. Adela Moskalik zm. 1991-09-22

śp. Stanisław Papierz zm. 1991-10-19

śp. Witalis Smolarz zm. 1991-10-26

śp. Katarzyna Łysiak zm. 1991-10-31

śp. Kornelia Marcinkiewicz zm. 1991-11-19

śp. Jan Skaliński zm. 1991-12-08

śp. Maria Krawiec zm. 1991-12-30

śp. Walentyna Zielonacka zm. 1992-01-15

śp. Marian Wiak zm. 1992-04-09

śp. Bronisława Myrdzio zm. 1992-05-01

śp. Zygmunt Mazurkiewicz zm. 1992-06-25

śp. Bronisław Łysiak zm. 1992-08-14

śp. Stefan Matyjaszczuk zm. 1992-08-15

śp. Piotr Kubinek zm. 1992-08-16

śp. Zofia Krzyszowska zm. 1992-09-30

śp. Władysław Derecznik zm. 1992-11-17

śp. Rudolf Żukowski zm. 1992-11-20

śp. Władysław Walków zm. 1992-11-30

śp. Helena Elfriede Tralls zm. 1992-12-13

śp. Michał Czajka zm. 1992-12-15

śp. Wincenty Kwiecień zm. 1993-01-04

śp. Jan Gołyźniak zm. 1993-01-15

śp. Sabina Maciak zm. 1993-01-23

śp. Włodzimierz Stempicki zm. 1993-01-31

śp. Stefan Sadza zm. 1993-02-18

śp. Elżbieta Serafin zm. 1993-02-23

śp. Maciej Miernik zm. 1993-03-14

śp. Mirosława Hopa zm. 1993-03-22

śp. Czesława Harmak zm. 1993-04-07

śp. Czesław Domasik zm. 1993-04-16

śp. Zbigniew Grzelak zm. 1993-07-17

śp. Kinga Fajdasz zm. 1993-09-20

śp. Jerzy Lucka zm. 1993-10-18

śp. Krystyna Szewczyńska zm. 1993-11-06

śp. Jerzy Szewczyński zm. 1993-11-06

śp. Mikołaj Sawczuk zm. 1993-12-02

śp. Marianna Skałubowicz zm. 1994-02-11

śp. Helena Kuźma zm. 1994-03-02

śp. Józef Koropczuk zm. 1994-03-09

śp. Stanisław Kusiak zm. 1994-03-28

śp. Kazimiera Kłos zm. 1994-04-16

śp. Grzegorz Kuźma zm. 1994-04-26

śp. Maksymilian Mucha zm. 1994-05-26

śp. Michał Dziedzic zm. 1994-06-05

śp. Jan Mickiewicz zm. 1994-07-05

śp. Anna Gałka zm. 1994-07-12

śp. Jan Kubik zm. 1994-08-09

śp. Wiesław Owsianka zm. 1994-11-29

śp. Józef Skałubowicz zm. 1994-12-01

śp. Malwina Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Stanisław Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Walentyna Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Helena Wołoszczuk zm. 1995-03-03

śp. Jan Serafin zm. 1995-03-07

śp. Feliks Piejko zm. 1995-03-27

śp. Władysław Wolski zm. 1995-03-31

śp. Józef Kożuch zm. 1995-04-18

śp. Tekla Atamańczuk zm. 1995-05-07

śp. Henryka Sieradzka zm. 1995-05-31

śp. Feliks Charchut zm. 1995-06-28

śp. Teresa Dereczenik zm. 1995-07-19

śp. Zygmunt Jasiukiewicz zm. 1995-09-21

śp. Kazimierz Wołoszczuk zm. 1995-10-03

śp. Jan Dytrych zm. 1995-10-22

śp. Stanisław Czarnecki zm. 1995-11-12

śp. Władysław Owsianka zm. 1995-12-27

śp. Marta Glina zm. 1996-01-24

śp. Czesław Żyżyński zm. 1996-01-27

śp. Michał Godyk zm. 1996-02-15

śp. Zofia Świsłocka zm. 1996-02-27

śp. Anastazja Radlińska zm. 1996-03-06

śp. Genowefa Kamińska zm. 1996-04-05

śp. Kazimierz Fajdasz zm. 1996-04-09

śp. Józef Szołdrowski zm. 1996-04-12

śp. Zofia Szczurowska zm. 1996-04-17

śp. Piotr Malik zm. 1996-04-21

śp. Władysław Kruczek zm. 1996-05-20

śp. Roman Pawlak zm. 1996-06-18

śp. Władysław Simonowicz zm. 1996-07-18

śp. Teresa Pintal zm. 1996-08-01

śp. Piotr Plis zm. 1996-08-06

śp. Eugenia Walankiewicz zm. 1996-08-26

śp. Janina Charchut zm. 1996-09-18

śp. Weronika Papierz zm. 1996-11-04

śp. Anna Kwietniewska zm. 1997-01-01

śp. Piotr Antosiak zm. 1997-01-14

śp. Krzysztof Owsianka zm. 1997-03-11

śp. Bronisław Derecznik zm. 1997-03-12

śp. Teresa Glińska zm. 1997-04-11

śp. Józef Brożyna zm. 1997-05-10

śp. Henryk Domasik zm. 1997-05-17

śp. Jerzy Szewczyński zm. 1997-05-30

śp. Zbigniew Pelc zm. 1997-06-11

śp. Henryk Polit zm. 1997-08-06

śp. Tadeusz Adamczyk zm. 1997-08-25

śp. Michał Lisowski zm. 1997-10-08

śp. Józef Kopiwoda zm. 1997-10-10

śp. Irena Czapłowska zm. 1997-10-19

śp. Emilia Owsianka zm. 1997-12-20

śp. Tadeusz Osiwiański zm. 1997-12-24

śp. Helena Lucka zm. 1998-02-17

śp. Piotr Godyk zm. 1998-03-30

śp. Łucja Załubska zm. 1998-06-17

śp. Józef Telewa zm. 1998-07-15

śp. Włodzimierz Biegaj zm. 1998-07-25

śp. Stanisław Koropczuk zm. 1998-12-09

śp. Benedykt Traczykowski zm. 1998-12-09

śp. Czesława Kos zm. 1998-12-29

śp. Piotr Miniur zm. 1999-02-06

śp. Józef Rzepiel zm. 1999-03-03

śp. Henryk Kruczek zm. 1999-03-21

śp. Daniela Korenik zm. 1999-04-02

śp. Krystyna Bronikowska zm. 1999-04-18

śp. Helena Szlendak zm. 1999-05-30

śp. Leonarda Pomianowska zm. 1999-06-04

śp. Tadeusz Kurzawa zm. 1999-06-16

śp. Augusta Pitak zm. 1999-08-10

śp. Stanisława Sowińska zm. 1999-10-16

śp. Kazimierz Zielonacki zm. 1999-12-09

pausa


śp. Władysław Rabiniak zm. 2000-01-23

śp. Stanisław Jasiukiewicz zm. 2000-02-04

śp. Maria Malik zm. 2000-02-20

śp. Paweł Sowiński zm. 2000-05-13

śp. Zofia Długosz zm. 2000-05-20

śp. Józefa Drohomirecka zm. 2000-06-16

śp. Helena Pruszyńska zm. 2000-07-01

śp. Józef Dziuba zm. 2000-08-11

śp. Genowefa Miernik zm. 2000-08-11

śp. Wincenty Tomaszewski zm. 2000-09-20

śp. Wilhelmina Mucha zm. 2000-10-31

śp. Roman Dobrucki zm. 2000-11-06

śp. Kazimierz Kobiałka zm. 2000-11-13

śp. Daniel Wiak zm. 2000-11-15

śp. Marian Bobrowski zm. 2000-11-30

śp. Manfred Tralls zm. 2001-01-03

śp. Tadeusz Iwaniec zm. 2001-01-10

śp. Weronika Czapnik zm. 2001-02-07

śp. Stanisława Michalkiewicz zm. 2001-02-10

śp. Waldemar Antczak zm. 2001-03-28

śp. Kazimiera Makochan zm. 2001-06-14

śp. Ryszard Rybakiewicz zm. 2001-06-17

śp. Kazimiera Zarzycka zm. 2001-07-17

śp. Jan Żuk zm. 2001-09-15

śp. Wiera Czapnik zm. 2001-10-02

śp. Barbara Pawlak zm. 2001-10-16

śp. Lucjan Smyk zm. 2001-11-01

śp. Genowefa Skulska zm. 2001-11-20

śp. Edward Domasik zm. 2001-11-23

śp. Anastazja Kusiak zm. 2002-01-17

śp. Emilia Naborczyk zm. 2002-02-06

śp. Józef Czapłowski zm. 2002-02-16

śp. Jan Klinkowski zm. 2002-03-28

śp. Maria Czarnecka zm. 2002-04-07

śp. Nadzieja Dobruk zm. 2002-04-26

śp. Włodzimierz Michalkiewicz zm. 2002-05-11

śp. Zofia Gołaszewska zm. 2002-05-19

śp. Agata Sarańczuk zm. 2002-05-20

śp. Elżbieta Bochna zm. 2002-07-03

śp. Teresa Karpowicz zm. 2002-08-24

śp. Rozalia Skorupa zm. 2002-12-05

śp. Stefania Skowrońska zm. 2002-12-06

śp. Eugeniusz Śliwa zm. 2002-12-26

śp. Stefan Żukowski zm. 2002-12-31

śp. Barbara Antczak zm. 2003-01-03

śp. Mirosława Świrydczuk zm. 2003-01-04

śp. Maria Zielińska zm. 2003-03-02

śp. Bohdan Bolesław Radliński zm. 2003-03-25

śp. Wiesław Sikora zm. 2003-04-11

śp. Zofia Klinkowska zm. 2003-05-31

śp. Bronisława Skałubowicz zm. 2003-06-30

śp. Helena Baranowska zm. 2003-08-28

śp. Władysław Kałuża zm. 2003-09-11

śp. Mirosław Bartoszuk zm. 2003-10-01

śp. Janina Szydłowska zm. 2003-10-12

śp. Henryk Naborczyk zm. 2003-10-22

śp. Helena Tumas zm. 2003-12-03

śp. Wojciech Lasecki zm. 2003-12-17

śp. Józef Tadeuszów zm. 2004-02-12 Pochowany w Szczawnie Zdroju

śp. Stanisław Mucha zm. 2004-04-10

śp. Fanis Bistulas zm. 2004-07-14

śp. Stanisław Żurawski zm. 2004-08-10

śp. Albin Oziembłowski zm. 2004-09-03

śp. Jan Sawczuk zm. 2004-09-06

śp. Helena Sikora zm. 2004-09-11

śp. Jan Zieliński zm. 2004-09-27

śp. Stanisława Piwowarska zm. 2004-11-06

śp. Stanisław Luter zm. 2004-11-18

śp. Józefa Tomaszewska zm. 2004-11-25

śp. Stanisława Czapłowska zm. 2004-11-27

śp. Antonii Łysiak zm. 2005-02-07

śp. Roman Radzikowski zm. 2005-03-18

śp. Kazimiera Kostusik zm. 2005-04-03

śp. Stanisław Soczawa zm. 2005-04-05

śp. Johanna Juszczak zm. 2005-05-21

śp. Maria Świderska zm. 2005-06-07

śp. Irena Lomania zm. 2005-06-10

śp. Aleksander Sazanowicz zm. 2005-07-22

śp. Zbigniew Piłkowski zm. 2005-07-27

śp. Teresa Dziedzic zm. 2005-08-06

śp. Ryszard Bieńkowski zm. 2005-08-09

śp. Zenon Sieradzki zm. 2005-08-15

śp. Józef Taranek zm. 2005-09-01

śp. Janina Kurzawa zm. 2005-11-22

śp. Piotr Picek zm. 2005-12-02

śp. Olga Zawiła-Rogalska zm. 2005-12-05

śp. Weronika Oberda zm. 2006-01-18

śp. Jerzy Dutkowski zm. 2006-02-10

śp. Adam Owsianka zm. 2006-04-01

śp. Józef Żurawski zm. 2006-04-19

śp. Franciszek Janiszewski zm. 2006-04-23

śp. Kazimiera Żukowska zm. 2006-06-05

śp. Krystyna Górnicz zm. 2006-06-20

śp. Władysław Pintal zm. 2006-09-02

śp. Stanisław Wonago zm. 2006-09-13

śp. Adam Fajler zm. 2006-09-22 Pochowany w Stanowicach.

śp. Czesława Grabowska zm. 2006-10-01

śp. Mieczysław Karnacewicz zm. 2006-10-02

śp. Kazimierz Karpiłowski zm. 2006-11-03

śp. Adam Toll zm. 2006-11-16

śp. Domiła Kałuża zm. 2006-12-02

śp. Marianna Szpadel zm. 2006-12-06

śp. Antoni Świsłocki zm. 2006-12-24

śp. Józefa Krawiec zm. 2007-02-10

śp. Jadwiga Serafin zm. 2007-02-14

śp. Józefa Pieńkoś zm. 2007-03-04

śp. Władysława Skrzypiec zm. 2007-03-04

śp. Jerzy Gałka zm. 2007-05-02

śp. Jan Majkut zm. 2007-05-20

śp. Adam Pawlak zm. 2007-06-24

śp. Zbigniew Pruszyński zm. 2007-07-15

śp. Irena Janiszewska zm. 2007-07-27

śp. Mieczysław Siminowicz zm. 2007-08-06

śp. Józef Filuś zm. 2007-09-02

śp. Zygmunt Dobruk zm. 2007-09-10

śp. Maria Dudek zm. 2007-09-12

śp. Anna Kruchlak zm. 2007-09-22

śp. Adam Klinkowski zm. 2007-11-10

śp. Regina Jaworska zm. 2007-12-04

śp. Aleksander Tumas zm. 2008-01-14

śp. Zdzisław Krzyżak zm. 2008-01-29

śp. Maria Makochan zm. 2008-02-01

śp. Johanna Żurawska zm. 2008-03-02

śp. Stanisław Koczwara zm. 2008-03-27

śp. Franciszek Karpowicz zm. 2008-03-31

śp. Anna Kordyaczny zm. 2008-05-11

śp. Jan Gałka zm. 2008-06-01

śp. Zbigniew Fajdasz zm. 2008-06-05

śp. Aleksander Naborczyk zm. 2008-07-26

śp. Zenon Nowak zm. 2008-12-03

śp. Sławomir Sadło zm. 2009-01-04

śp. Stanisław Konopa zm. 2009-01-18

śp. Krzysztof Malik zm. 2009-03-09

śp. Ignacy Skołubowicz zm. 2009-03-26

śp. Marianna Karolewska zm. 2009-04-03

śp. Marianna Brożyna zm. 2009-04-25

śp. Julian Tyrka zm. 2009-05-02

śp. Bogumiła Załubska zm. 2009-05-10

śp. Barbara Kwiatkowska zm. 2009-07-05

śp. Anatol Sazanowicz zm. 2009-08-09

śp. Zdzisława Siminowicz zm. 2009-09-07

śp. Józef Miętkiewicz zm. 2009-09-25

śp. Eugeniusz Owsianka zm. 2009-10-22

śp. Damian Brzoza zm. 2009-10-25

śp. Janina Antosiak zm. 2009-11-26

śp. Eugeniusz Mazurek zm. 2009-12-11

śp. Romualda Wonago zm. 2009-12-13

pausa


śp. Roman Walków zm. 2010-03-01

śp. Aleksy Świrydczuk zm. 2010-03-15

śp. Noemi Lewandowska zm. 2010-03-18

śp. Janina Koczwara zm. 2010-03-23

śp. Władysława Pelc zm. 2010-04-21

śp. Lidia Lucka zm. 2010-04-26

śp. Bożena Szewczyńska zm. 2010-05-10

śp. Bronisława Smolarz zm. 2010-05-29

śp. Paweł Czapłowski zm. 2010-06-08

śp. Czesława Dereczenik zm. 2010-07-03

śp. Janina Simonowicz zm. 2010-07-20

śp. Jan Bensz zm. 2010-07-29

śp. Stefania Luter zm. 2010-08-19

śp. Ryszard Krawiec zm. 2010-11-26

śp. Bożena Kuźma zm. 2010-12-26

śp. Gertruda Rafalska zm. 2011-02-08

śp. Bogdan Szczurowski zm. 2011-03-17

śp. Zenon Milejski zm. 2011-05-13

śp. Jacek Rabiniak zm. 2011-05-13

śp. Eugeniusz Gibes zm. 2011-07-02

śp. Józef Skorupa zm. 2011-07-14

śp. Tadeusz Lubas zm. 2011-07-27

śp. Jarosław Szewczyński zm. 2011-09-07

śp. Józefa Domasik zm. 2011-09-22

śp. Jan Wolski zm. 2011-10-12

śp. Rozalia Ślusarska zm. 2011-11-15

śp. Kazimiera Czajka zm. 2011-12-10

śp. Czesław Charęza zm. 2011-12-14

śp. Maria Sazanowicz zm. 2012-02-16

śp. Artur Wiak zm. 2012-03-12

śp. Marian Zięba zm. 2012-04-05

śp. Eugeniusz Ducki zm. 2012-04-09

śp. Donata Lubas zm. 2012-04-16

śp. Jan Kołakowski zm. 2012-04-29

śp. Cecylia Bułat zm. 2012-05-10

śp. Zofia Kuźma zm. 2012-05-24

śp. Gabryela Kruczkowska zm. 2012-07-03

śp. Ryszard Kwiecień zm. 2012-07-05

śp. Apolonia Kurzak zm. 2012-08-05

śp. Maria Dereczenik zm. 2012-08-20

śp. Eugeniusz Ilewicz zm. 2012-08-22

śp. Jerzy Piwowarski zm. 2012-09-29

śp. Andrzej Bochna zm. 2012-10-04

śp. Bronisława Sławińska zm. 2012-10-06

śp. Zdzisław Soczawa zm. 2012-10-09

śp. Stanisława Kobiałka zm. 2012-11-23

śp. Robert Morzyński zm. 2012-11-28

śp. Jan Kostecki zm. 2012-11-30

śp. Krzysztof Kuckiewicz zm. 2012-12-23 Pochowany w Wałbrzychu

śp. Ireneusz Bałabas zm. 2012-12-30

śp. Józefa Bensz zm. 2013-01-19

śp. Zdzisław Majda zm. 2013-01-23

śp. Jan Wolski zm. 2013-03-01

śp. Tadeusz Janik zm. 2013-03-12

śp. Bronisław Krawiec zm. 2013-03-16

śp. Wojciech Tabor zm. 2013-05-06

śp. Lukrecja Dutkowska zm. 2013-05-08

śp. Antonina Wilk zm. 2013-05-10

śp. Jadwiga Dziuba zm. 2013-06-04

śp. Ryszard Żelazny zm. 2013-06-30

śp. Marianna Rajchel zm. 2013-07-18

śp. Maria Filuś zm. 2013-07-29 Zmarła w Chełmnie nad Wisłą (diec. Toruńska) i tam została pochowana, miała 87 lat.

śp. Marta Nowakowska zm. 2013-08-18

śp. Bolesław Foryś zm. 2013-08-30

śp. Eugeniusz Mitek zm. 2013-09-12 ur. 1935-05-13 kapłan, Dobroczyńca Parafii Struga. Spoczywa we Wrocławiu

śp. Stefan Jaworski zm. 2013-09-22

śp. Natalia Piwowarczyk zm. 2013-10-24

śp. Zofia Zawadzka zm. 2013-11-11

śp. Anna Naborczyk zm. 2013-11-16

śp. Stanisława Marcinkiewicz zm. 2013-12-02

śp. Helena Sieradzka zm. 2013-12-19

śp. Piotr Załubski zm. 2014-01-28

śp. Zofia Czarnecka zm. 2014-04-01

śp. Bazyli Andrejczuk zm. 2014-04-04

śp. Helena Konopa zm. 2014-05-19

śp. Jan Minkiewicz zm. 2014-05-23

śp. Maria Gołyżniak zm. 2014-07-09

śp. Bolesław Harmak zm. 2014-08-07

śp. Władysława Traczykowska zm. 2014-08-20

śp. Wojciech Szpadel zm. 2014-09-05

śp. Henryk Harasieński zm. 2014-09-30

śp. Stefan Szewczyński zm. 2014-10-12

śp. Klara Kruczek zm. 2014-10-15

śp. Ludwika Godyk zm. 2014-10-26

śp. Katarzyna Hołdowicz zm. 2014-11-09

śp. Ireneusz Ubych zm. 2014-11-24

śp. Zbigniew Bartnicki zm. 2014-11-29 Pochowany w Szczawnie Zdroju

śp. Teresa Andrzejewska-Kusiak zm. 2014-12-08

śp. Lubow Sawczuk zm. 2014-12-11

śp. Danuta Wolska zm. 2014-12-14

śp. Krystyna Guźniczak zm. 2015-03-11

śp. Zofia Smyk zm. 2015-03-14

śp. Tadeusz Nocek zm. 2015-03-25

śp. Krystyna Burek zm. 2015-03-27

śp. Teresa Rajchel zm. 2015-04-23

śp. Wanda Bratko zm. 2015-05-15

śp. Zenon Stempicki zm. 2015-05-30

śp. Genowefa Radlińska zm. 2015-06-01

śp. Radosław Pilch zm. 2015-07-13

śp. Leszek Wolski zm. 2015-08-17

śp. Mieczysława Wolska zm. 2015-09-20

śp. Mieczysław Wolski zm. 2015-10-06

śp. Roman Skarżyński zm. 2015-10-22

śp. Tadeusz Zawiła zm. 2015-11-01

śp. Franciszek Korobczuk zm. 2015-12-20

śp. Mikołaj Węgrzyn zm. 2015-12-23

śp. Stanisław Kuckiewicz zm. 2016-01-29

śp. Zenon Pieńkowski zm. 2016-02-27

śp. Romualda Karpowicz zm. 2016-02-28

śp. Maria Telewa zm. 2016-02-28

śp. Andrzej Błaszko zm. 2016-03-01

śp. Zofia Rabiniak zm. 2016-04-12

śp. Mirosław Kałuża zm. 2016-05-14

śp. Ryszard Brzoza zm. 2016-07-26

śp. Marianna Szczurowska zm. 2016-08-02

śp. Teresa Grzelak zm. 2016-08-19

śp. Jan Borczyk zm. 2016-08-29

śp. Lidia Fabiańska zm. 2016-09-24

śp. Danuta Ceglińska zm. 2016-10-02

śp. Henryk Zarzycki zm. 2016-10-05

śp. Władysław Zieliński zm. 2016-10-06

śp. Piotr Skorupa zm. 2016-10-14

śp. Barbara Piłka zm. 2016-10-15

śp. Janusz Karpiłowski zm. 2016-10-28

śp. Edward Karpowicz zm. 2016-11-24

śp. Eugenia Naborczyk zm. 2016-11-30

śp. Krzysztof Kwiatkowski zm. 2017-01-04

śp. Maria Bielawska zm. 2017-01-21

śp. Krystyna Papierz zm. 2017-01-23

śp. Małgorzata Śliwińska zm. 2017-03-28

śp. Maria Klimek zm. 2017-05-01

śp. Kazimierz Burek zm. 2017-05-08

śp. Janina Gołyźniak zm. 2017-05-11

śp. Anna Tabor zm. 2017-05-14

śp. Anastazja Mickiewicz zm. 2017-05-24

śp. Barbara Sadło zm. 2017-06-05

śp. Stanisław Krawiec zm. 2017-06-08

śp. Hanna Gibes zm. 2017-06-09

śp. Robert Grochalski zm. 2017-06-10

śp. Jerzy Czapłowski zm. 2017-07-05

śp. Władysław Baziak zm. 2017-07-06

śp. Czesława Świsłocka zm. 2017-07-24

śp. Józef Orenczak zm. 2017-07-26

śp. Adelajda Krawiec zm. 2017-09-02

śp. Ryszard Partyk zm. 2017-09-02

śp. Jan Fejdasz zm. 2017-11-20

śp. Krystyna Kuraś zm. 2017-11-26

śp. Waldemar Lisowski zm. 2018-01-24

śp. Małgorzata Sadło zm. 2018-01-31

śp. Janina Brzoza zm. 2018-02-18

śp. Mieczysław Sadło zm. 2018-03-02

śp. Janina Soczawa zm. 2018-04-09

śp. Halina Ducka zm. 2018-07-05

śp. Edward Lipka zm. 2018-07-13

śp. Rozalia Żurawska zm. 2018-07-17


pausa


śp. Franciszka Bernacka zm. nn

śp. Dorota Czettritz zm. nn

śp. Jerzy Abraham Czettritz zm. nn Jerzy Abraham żył 21 tygodni. Jego Epitafium znajduje się w przejściu kaplicy MB Czestochowskiej

śp. Czesław Drapacz zm. nn

śp. Zenon Dudek zm. nn

śp. Marcin Dżugała zm. nn

śp. Maria Dżugała zm. nn

śp. Józef Glazer zm. nn

śp. Wiesław Kwiecień zm. nn

śp. Maria Łukasik zm. nn

śp. Heinrich Mittman zm. nn

śp. Henriette Mittman (geb. Seidel) zm. nn

śp. Apolonia Postler zm. nn

śp. Friedrich Rubelt zm. nn

śp. Ernestine Rudolf zm. nn

śp. Pauline Rudolf zm. nn

śp. Magdalena Sczelina zm. nn

śp. Wilhelm Urban (?) zm. nn

śp. Katarzyna Werszner zm. nn

śp. Leon Werszner zm. nnDo początku Strony
chronologicznie
Do końca Strony

Sortowane alfabetycznie

Alphabetische ListeLitera A

śp. Tadeusz Adamczyk zm. 1997-08-25

śp. Maria Andrejczuk zm. 1948-02-24

śp. Maria Andrejczuk zm. 1964-08-14

śp. Monika Andrejczuk zm. 1982-09-24

śp. Bazylina Andrejczuk zm. 1986-10-19

śp. Bazyli Andrejczuk zm. 2014-04-04

śp. Józef Andrzejczuk zm. 1982-10-06

śp. Teresa Andrzejewska-Kusiak zm. 2014-12-08

śp. Waldemar Antczak zm. 2001-03-28

śp. Barbara Antczak zm. 2003-01-03

śp. Piotr Antosiak zm. 1997-01-14

śp. Janina Antosiak zm. 2009-11-26

śp. Anna Arlt zm. 1941-00-00 ur. 1882

śp. Auguste Arndt zm. 1935-08-30 ur. 1853-05-24

śp. Hilda Asser (geb. Mahn) zm. 1910-02-03 ur. 1881-01-16

śp. Jakub Atamańczuk zm. 1970-11-21

śp. Tekla Atamańczuk zm. 1995-05-07

Litera B

śp. Ireneusz Bałabas zm. 2012-12-30

śp. Helena Baranowska zm. 2003-08-28

śp. Piotr Baranowski zm. 1982-12-19

śp. Zbigniew Bartnicki zm. 2014-11-29 Pochowany w Szczawnie Zdroju

śp. Marcjanna Bartoszewicz zm. 1984-08-28

śp. Mirosław Bartoszuk zm. 2003-10-01

śp. Władysław Baziak zm. 2017-07-06

śp. Heinrich Beister zm. 1933-05-24 ur. 1849-07-10

śp. Hubert Bensz zm. 1990-04-21

śp. Jan Bensz zm. 2010-07-29

śp. Józefa Bensz zm. 2013-01-19

śp. Franciszka Bernacka zm. nn

śp. Włodzimierz Biegaj zm. 1998-07-25

śp. Maria Bielawska zm. 2017-01-21

śp. Władysława Bielawska zm. 1949-10-26

śp. Władysław Bielawski zm. 1989-06-04

śp. Ryszard Bieńkowski zm. 2005-08-09

śp. Stefan Biernat zm. 1970-08-13

śp. Fanis Bistulas zm. 2004-07-14

śp. Ludwig Blümke zm. 1929-10-20 Ludwig Blümke ur. 1856-03-31 zm. 1929-10-20 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Andrzej Błaszko zm. 2016-03-01

śp. Henryka Bobrowska zm. 1977-10-21

śp. Marian Bobrowski zm. 2000-11-30

śp. Elżbieta Bochna zm. 2002-07-03

śp. Andrzej Bochna zm. 2012-10-04

śp. Jan Borczyk zm. 2016-08-29

śp. Józefa Borczyk zm. 1968-02-01

śp. Stanisław Borczyk zm. 1988-02-22

śp. Zofia Borowiec zm. 1959-09-06

śp. Józef Borowiec zm. 1968-10-01

śp. Wanda Bratko zm. 2015-05-15

śp. Zofia Bratko zm. 1954-04-22

śp. Auguste Brauer zm. 1924-02-05 ur. 1861-02-26

śp. Krystyna Bronikowska zm. 1999-04-18

śp. Stanisław Brożyna zm. 1974-10-10

śp. Władysław Brożyna zm. 1984-05-08

śp. Józef Brożyna zm. 1997-05-10

śp. Marianna Brożyna zm. 2009-04-25

śp. Damian Brzoza zm. 2009-10-25

śp. Janina Brzoza zm. 2018-02-18

śp. Ryszard Brzoza zm. 2016-07-26

śp. Margarita Bube zm. 1941-03-04 Margarita Bube zd. Schneider ur. 1868-07-13 zm. 1941-03-04 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Helena Buczyńska zm. 1982-01-10

śp. Cecylia Bułat zm. 2012-05-10

śp. Kazimierz Burek zm. 2017-05-08

śp. Krystyna Burek zm. 2015-03-27

Litera C

śp. Danuta Ceglińska zm. 2016-10-02

śp. Feliks Charchut zm. 1995-06-28

śp. Janina Charchut zm. 1996-09-18

śp. Czesław Charęza zm. 2011-12-14

śp. Katarzyna Cyrta zm. 1981-04-05

śp. Michał Czajka zm. 1992-12-15

śp. Kazimiera Czajka zm. 2011-12-10

śp. Stanisława Czapłowska zm. 1975-10-26

śp. Maria Czapłowska zm. 1988-02-23

śp. Irena Czapłowska zm. 1997-10-19

śp. Jerzy Czapłowski zm. 2017-07-05

śp. Stanisława Czapłowska zm. 2004-11-27

śp. Zygmunt Czapłowski zm. 1964-06-05

śp. Czesław Czapłowski zm. 1964-06-22

śp. Stanisław Czapłowski zm. 1986-08-19

śp. Kazimierz Czapłowski zm. 1989-10-07

śp. Józef Czapłowski zm. 2002-02-16

śp. Paweł Czapłowski zm. 2010-06-08

śp. Jan Czapnik zm. 1972-09-29

śp. Weronika Czapnik zm. 2001-02-07

śp. Wiera Czapnik zm. 2001-10-02

śp. Maria Czarnecka zm. 1973-07-23

śp. Maria Czarnecka zm. 2002-04-07

śp. Zofia Czarnecka zm. 2014-04-01

śp. Stanisław Czarnecki zm. 1995-11-12

śp. Michalina Czech zm. 1960-03-22

śp. Zygmunt Czettritz zm. 1541-07-12

śp. Georg Czettritz zm. 1545-04-09

śp. Abraham Czettritz zm. 1598-05-14

śp. Helena Czettritz zm. 1626-01-20

śp. Katarzyna Czettritz zm. 1662-02-05

śp. Dorota Czettritz zm. nn

śp. Jerzy Abraham Czettritz zm. nn Jerzy Abraham żył 21 tygodni. Jego Epitafium znajduje się w przejściu kaplicy MB Czestochowskiej

Litera D

śp. Marian Dąbek zm. 1980-11-24

śp. Jadwiga Dereczenik zm. 1961-02-20

śp. Zofia Dereczenik zm. 1971-05-19

śp. Teresa Dereczenik zm. 1995-07-19

śp. Czesława Dereczenik zm. 2010-07-03

śp. Maria Dereczenik zm. 2012-08-20

śp. Wacław Derecznik zm. 1989-12-11

śp. Władysław Derecznik zm. 1992-11-17

śp. Bronisław Derecznik zm. 1997-03-12

śp. Edward Długosz zm. 1983-02-05

śp. Zofia Długosz zm. 2000-05-20

śp. Genowefa Dobrucka zm. 1978-09-29

śp. Władysław Dobrucki zm. 1990-02-21

śp. Roman Dobrucki zm. 2000-11-06

śp. Wacław Dobruk zm. 1987-12-22

śp. Nadzieja Dobruk zm. 2002-04-26

śp. Zygmunt Dobruk zm. 2007-09-10

śp. Jan Dołchań zm. 1948-07-21

śp. Agnieszka Dołchań zm. 1953-04-20

śp. Czesław Domasik zm. 1993-04-16

śp. Henryk Domasik zm. 1997-05-17

śp. Edward Domasik zm. 2001-11-23

śp. Józefa Domasik zm. 2011-09-22

śp. Czesław Drapacz zm. nn

śp. Ludwik Drochomirecki zm. 1977-09-05

śp. Józefa Drohomirecka zm. 2000-06-16

śp. Eugeniusz Ducki zm. 2012-04-09

śp. Halina Ducka zm. 2018-07-05

śp. Janina Dudek zm. 1951-05-29

śp. Józef Dudek zm. 1989-03-20

śp. Maria Dudek zm. 2007-09-12

śp. Zenon Dudek zm. nn

śp. Lukrecja Dutkowska zm. 2013-05-08

śp. Zygmunt Dutkowski zm. 1991-09-20

śp. Jerzy Dutkowski zm. 2006-02-10

śp. Jan Dytrych zm. 1995-10-22

śp. Michał Dziedzic zm. 1994-06-05

śp. Teresa Dziedzic zm. 2005-08-06

śp. Józef Dziuba zm. 2000-08-11

śp. Jadwiga Dziuba zm. 2013-06-04

śp. Marcin Dżugała zm. nn

śp. Maria Dżugała zm. nn

Litera E

śp. Frieda Eckert zm. 1920-03-21 ur. 1898-10-19

śp. Ewald Eckert zm. 1923-06-25 ur. 1897-04-03

śp. Agnes Eckert (geb. Bönsch) zm. 1925-03-25 ur. 1896-09-17

śp. Gottfiried Elsner zm. 1922-11-08 ur. 1850-06-16

śp. Emma Elsner zm. 1941-03-27 ur. 1885-07-12

śp. Erich Emmerich zm. 1928-12-31 ur. 1911-02-19

śp. Frieda Emmerich (geb. Milde) zm. 1938-01-16 ur. 1908-02-25

Litera F

śp. Lidia Fabiańska zm. 2016-09-24

śp. Kinga Fajdasz zm. 1993-09-20

śp. Kazimierz Fajdasz zm. 1996-04-09

śp. Zbigniew Fajdasz zm. 2008-06-05

śp. Adam Fajler zm. 2006-09-22 Pochowany w Stanowicach.

śp. Stanisław Fałdziński zm. 1991-03-08

śp. Jan Fejdasz zm. 2017-11-20

śp. Sylwia Fejdasz zm. 1978-05-03

śp. Józef Filuś zm. 2007-09-02

śp. Maria Filuś zm. 2013-07-29 Zmarła w Chełmnie nad Wisłą (diec. Toruńska) i tam została pochowana, miała 87 lat.

śp. Paul Fischer zm. 1942-01-01 Paul Fischer ur. 1877 zm. 1942 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze) Uczestnik I Wojny Światowej, odnaleziony na zdjęciu zbiorowym.

śp. Feliksa Fliszkiewicz zm. 1990-07-28

śp. Bolesław Foryś zm. 2013-08-30

śp. Tomasz Frajnagiel zm. 1987-04-25

śp. Mieczysław Franczuk zm. 1961-09-16

śp. Edward Franczuk zm. 1980-07-31

śp. Johann David Freudiger zm. 1808-04-19 Nagrobek Katariny i Johana Davida Freudiger (+ 19 IV 1808) ufundowany przez Johannę Eleonorę Bieder

Litera G

śp. Antonii Gałka zm. 1976-12-29

śp. Aleksander Gałka zm. 1980-01-03

śp. Weronika Gałka zm. 1984-10-31

śp. Anna Gałka zm. 1994-07-12

śp. Jerzy Gałka zm. 2007-05-02

śp. Jan Gałka zm. 2008-06-01

śp. Eugeniusz Gibes zm. 2011-07-02

śp. Hanna Gibes zm. 2017-06-09

śp. Teofila Glazer zm. 1969-09-03

śp. Józef Glazer zm. nn

śp. Ireneusz Glina zm. 1957-03-29

śp. Franciszek Glina zm. 1968-10-21

śp. Marta Glina zm. 1996-01-24

śp. Danuta Glińska zm. 1988-08-11

śp. Teresa Glińska zm. 1997-04-11

śp. Mikołaj Godyk zm. 1972-11-13

śp. Maria Godyk zm. 1978-11-28

śp. Katarzyna Godyk zm. 1983-08-15

śp. Michał Godyk zm. 1996-02-15

śp. Piotr Godyk zm. 1998-03-30

śp. Ludwika Godyk zm. 2014-10-26

śp. Józef Goliński zm. 1990-04-13

śp. Berta Golisch zm. 1941-02-01 ur. 1863-09-12

śp. Zofia Gołaszewska zm. 2002-05-19

śp. Kazimierz Gołaszewski zm. 1983-09-19

śp. Jan Gołyźniak zm. 1993-01-15

śp. Janina Gołyźniak zm. 2017-05-11

śp. Maria Gołyżniak zm. 2014-07-09

śp. Marian Górnicz zm. 1980-05-28

śp. Krystyna Górnicz zm. 2006-06-20

śp. Czesława Grabowska zm. 2006-10-01

śp. Robert Grochalski zm. 2017-06-10

śp. August Gründel zm. 1916-07-04 ur. 1846-02-05

śp. Emilie Gründel zm. 1917-01-13 ur. 1891-07-24

śp. Marian Gryniewicz zm. 1958-04-16

śp. Maria Gryniewicz zm. 1986-10-06

śp. Teresa Grzelak zm. 2016-08-19

śp. Zbigniew Grzelak zm. 1993-07-17

śp. Karolina Grzybowska zm. 1981-08-06

śp. Tomasz Grzybowski zm. 1959-10-28

śp. Ryszard Gudej zm. 1951-04-22

śp. Krystyna Guźniczak zm. 2015-03-11

Litera H

śp. Rudolf Hamann zm. 1919-07-09 ur. 1873-02-24 - nagrobek odnaleziony w 2013 roku

śp. Marta Hamffe zm. 1926-05-01 Marta Hamffe ur. 1865-12-04 zm. 1926-05-01 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Karl Hamffe zm. 1935-07-23 Karl Hamffe ur. 1864-12-13 zm. 1935-07-23 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Stanisława Haniszewska zm. 1946-09-03

śp. Henryk Harasieński zm. 2014-09-30

śp. Czesława Harmak zm. 1993-04-07

śp. Bolesław Harmak zm. 2014-08-07

śp. Magdalena Haugwitz zm. 1603-12-13

śp. Elfriede Heinzel zm. 1924-02-27 ur. 1904-07-01

śp. Erna Hentschel (geb. Gr?ndel) zm. 1928-07-28 ur. 1898-11-30

śp. Albert Hoffmann zm. 1939-06-07 ur. 1878-10-11

śp. Ernest Christian Hohendorf zm. 1784-04-24

śp. Katarzyna Hołdowicz zm. 2014-11-09

śp. Mirosława Hopa zm. 1993-03-22

śp. Paul Hübner zm. 1912-11-17 ur. 1895-08-08

Litera I

śp. Antonii Ilewicz zm. 1964-11-24

śp. Ludmiła Ilewicz zm. 1988-11-25

śp. Eugeniusz Ilewicz zm. 2012-08-22

śp. Zofia Iwanicz zm. 1968-02-17

śp. Tadeusz Iwaniec zm. 2001-01-10

Litera J

śp. Maria Jacyszyn zm. 1982-10-09

śp. Władysław Jacyszyn zm. 1985-09-06

śp. Anna Janas zm. 1982-11-17

śp. Tadeusz Janik zm. 2013-03-12

śp. Irena Janiszewska zm. 2007-07-27

śp. Andrzej Janiszewski zm. 1976-12-09

śp. Franciszek Janiszewski zm. 2006-04-23

śp. Antonii Jarosz zm. 1954-02-01

śp. Wincenty Jarzyński zm. 1951-03-06

śp. Marian Jarzyński zm. 1954-08-28

śp. Zygmunt Jasiukiewicz zm. 1995-09-21

śp. Stanisław Jasiukiewicz zm. 2000-02-04

śp. Michalina Jaworska zm. 1984-07-21

śp. Regina Jaworska zm. 2007-12-04

śp. Jan Jaworski zm. 1953-07-01

śp. Stefan Jaworski zm. 2013-09-22

śp. Fritz Jung zm. 1917-09-15 ur. 1898-08-17

śp. Stanisław Juszczak zm. 1947-01-24

śp. Marian Juszczak zm. 1966-01-16

śp. Władysława Juszczak zm. 1983-08-01

śp. Johanna Juszczak zm. 2005-05-21

Litera K

śp. Emma Kaiser (geb. Rolf) zm. 1938-05-29 ur. 1867-10-26

śp. Władysław Kałuża zm. 2003-09-11

śp. Domiła Kałuża zm. 2006-12-02

śp. Mirosław Kałuża zm. 2016-05-14

śp. Genowefa Kamińska zm. 1996-04-05

śp. Mieczysław Karnacewicz zm. 2006-10-02

śp. Marianna Karolewska zm. 2009-04-03

śp. Zygmunt Karolewski zm. 1989-01-11

śp. Janusz Karpiłowski zm. 2016-10-28

śp. Kazimierz Karpiłowski zm. 2006-11-03

śp. Edward Karpowicz zm. 2016-11-24

śp. Franciszek Karpowicz zm. 2008-03-31

śp. Ignacy Karpowicz zm. 1986-01-07

śp. Romualda Karpowicz zm. 2016-02-28

śp. Tekla Karpowicz zm. 1972-05-15

śp. Teresa Karpowicz zm. 2002-08-24

śp. Bolesław Karwecki zm. 1969-06-21

śp. Julianna Kiemierz zm. 1964-02-05 Przydomek Ulana zd. Borsuk Spoczywa obok Heleny Pruszyńskiej, ur. 20.02.1887 córka Józefa

śp. Herta Kinner zm. 1933-02-23 ur. 1927-03-04

śp. Maria Kirchner zm. 1957-01-31 ur. 1888-01-07

śp. Sebastian Klus zm. 1963-01-22 ur. 6.01.1963 nagrobek odnaleziony poza Cmentarzem i osadzony przy murze kościelnym 18 lipca AD 2016 

śp. Józef Kleban zm. 1958-11-21

śp. Anna Kleban zm. 1980-04-18

śp. Eugeniusz Klecki zm. 1985-07-03

śp. Julius Klenner zm. 1927-10-13 ur. 1874-12-02

śp. Maria Klimek zm. 2017-05-01

śp. Zofia Klinkowska zm. 2003-05-31

śp. Wiesław Klinkowski zm. 1954-01-08

śp. Jan Klinkowski zm. 2002-03-28

śp. Adam Klinkowski zm. 2007-11-10

śp. Michał Kłos zm. 1983-06-19

śp. Kazimiera Kłos zm. 1994-04-16

śp. Eugenia Kłosowska zm. 1983-12-18

śp. Jan Kobiałka zm. 1990-02-26

śp. Kazimierz Kobiałka zm. 2000-11-13

śp. Stanisława Kobiałka zm. 2012-11-23

śp. Elżbieta Kobyłka zm. 1991-03-11

śp. Adam Kochański zm. 1981-09-30

śp. Tadeusz Koczwara zm. 1967-01-27

śp. Mieczysław Koczwara zm. 1970-10-09

śp. Jan Koczwara zm. 1972-11-18

śp. Stanisław Koczwara zm. 2008-03-27

śp. Janina Koczwara zm. 2010-03-23

śp. Jan Kołakowski zm. 2012-04-29

śp. Stanisław Konopa zm. 2009-01-18

śp. Helena Konopa zm. 2014-05-19

śp. Ernst Konrad zm. 1956-05-13 ur. 1895 - napis nagrobny, przypadkowo odkryty na zdjęciu

śp. Józef Kopiwoda zm. 1997-10-10

śp. Stanisław Kordyaczny zm. 1971-02-27

śp. Anna Kordyaczny zm. 2008-05-11

śp. Dorota Korenik zm. 1967-08-08

śp. Daniela Korenik zm. 1999-04-02

śp. Oswald Kornig zm. 1911-12-29 ur. 1865-07-20

śp. Franciszek Korobczuk zm. 2015-12-20

śp. Anna Koropczuk zm. 1963-03-19

śp. Grzegorz Koropczuk zm. 1957-04-18

śp. Józef Koropczuk zm. 1994-03-09

śp. Rozalia Koropczuk zm. 1980-10-05

śp. Stanisław Koropczuk zm. 1998-12-09

śp. Czesława Kos zm. 1998-12-29

śp. Józefa Kostecka zm. 1960-08-30

śp. Augustyn Kostecki zm. 1970-06-08

śp. Jan Kostecki zm. 2012-11-30

śp. Anna Kostrzewska zm. 1971-05-04

śp. Kazimiera Kostusik zm. 2005-04-03

śp. Józef Kożuch zm. 1995-04-18

śp. Anna Kraszewska zm. 1983-02-12

śp. Mieczysław Kraszewski zm. 1969-10-09

śp. Helene Krause zm. 1922-12-06 geb. Schroth ur. 1839-04-17

śp. Adelajda Krawiec zm. 2017-09-02 Pochowana w Wałbrzychu

śp. Bronisław Krawiec zm. 2013-03-16

śp. Józefa Krawiec zm. 2007-02-10

śp. Małgorzata Krawiec zm. 1968-05-03

śp. Maria Krawiec zm. 1991-12-30

śp. Ryszard Krawiec zm. 2010-11-26

śp. Stanisław Krawiec zm. 2017-06-08

śp. Wacław Kruchlak zm. 1989-04-19

śp. Anna Kruchlak zm. 2007-09-22

śp. Władysław Kruczek zm. 1996-05-20

śp. Henryk Kruczek zm. 1999-03-21

śp. Klara Kruczek zm. 2014-10-15

śp. Gabryela Kruczkowska zm. 2012-07-03

śp. Weronika Krzemińska zm. 1989-08-25

śp. Tekla Krzyszowska zm. 1960-05-05

śp. Elżbieta Krzyszowska zm. 1976-02-20

śp. Zofia Krzyszowska zm. 1992-09-30

śp. Józef Krzyszowski zm. 1978-09-29

śp. Zdzisław Krzyżak zm. 2008-01-29

śp. Zofia Kubik zm. 1966-07-20

śp. Jan Kubik zm. 1994-08-09

śp. Piotr Kubinek zm. 1992-08-16

śp. Jan Kuckiewicz zm. 1987-01-05

śp. Krzysztof Kuckiewicz zm. 2012-12-23 Pochowany w Wałbrzychu

śp. Stanisław Kuckiewicz zm. 2016-01-29 Pochowany w Wałbrzychu

śp. Krystyna Kuraś zm. 2017-11-26

śp. Władysław Kurzak zm. 1989-05-07

śp. Apolonia Kurzak zm. 2012-08-05

śp. Tadeusz Kurzawa zm. 1999-06-16

śp. Janina Kurzawa zm. 2005-11-22

śp. Ewa Kusiak zm. 1981-02-07

śp. Adam Kusiak zm. 1982-11-20

śp. Stanisław Kusiak zm. 1994-03-28

śp. Anastazja Kusiak zm. 2002-01-17

śp. Piotr Kuźma zm. 1961-02-23

śp. Franciszka Kuźma zm. 1966-04-05

śp. Helena Kuźma zm. 1994-03-02

śp. Grzegorz Kuźma zm. 1994-04-26

śp. Bożena Kuźma zm. 2010-12-26

śp. Zofia Kuźma zm. 2012-05-24

śp. Barbara Kwiatkowska zm. 2009-07-05

śp. Krzysztof Kwiatkowski zm. 2017-01-04

śp. Anna Kwiecień zm. 1969-10-10

śp. Bolesław Kwiecień zm. 1973-08-25

śp. Mariola Kwiecień zm. 1974-03-20

śp. Helena Kwiecień zm. 1975-01-12

śp. Wincenty Kwiecień zm. 1993-01-04

śp. Ryszard Kwiecień zm. 2012-07-05

śp. Wiesław Kwiecień zm. nn

śp. Anna Kwietniewska zm. 1997-01-01

Litera L

śp. Krzysztof Lalka zm. 1954-01-20

śp. Maria Lalka zm. 1975-03-09

śp. Gieselotte Langer zm. 1945-04-17 ur. 1925-12-01

śp. Wojciech Lasecki zm. 2003-12-17

śp. Heinrich Leder zm. 1916-07-11 ur. 1914-02-20

śp. Noemi Lewandowska zm. 2010-03-18

śp. Edward Lipka zm. 2018-07-13

śp. Józef Lipka zm. 1968-12-29

śp. Waldemar Lisowski zm. 2018-01-24

śp. Michał Lisowski zm. 1997-10-08

śp. Zofia Lisowska zm. 1982-09-24

śp. Ernestine Littmann zm. 1929-05-14 ur. 1842-09-05

śp. Robert Lomania zm. 1989-05-29

śp. Irena Lomania zm. 2005-06-10

śp. Tadeusz Lubas zm. 2011-07-27

śp. Donata Lubas zm. 2012-04-16

śp. Jan Lucka zm. 1979-11-18

śp. Jerzy Lucka zm. 1993-10-18

śp. Helena Lucka zm. 1998-02-17

śp. Lidia Lucka zm. 2010-04-26

śp. Stanisław Luter zm. 2004-11-18

śp. Stefania Luter zm. 2010-08-19

śp. Stanisław Łuczak zm. 1975-05-15

śp. Anna Łuczak zm. 1983-05-31

śp. Maria Łukasik zm. nn

śp. Katarzyna Łysiak zm. 1991-10-31

śp. Bronisław Łysiak zm. 1992-08-14

śp. Antonii Łysiak zm. 2005-02-07

Litera M

śp. Marianna Machowczyk zm. 1949-12-02

śp. Franciszek Maciak zm. 1954-11-11

śp. Sabina Maciak zm. 1993-01-23

śp. Ernestyna Mai zm. 1928-08-21 ur. 10 sierpnia 1839 nagrobek odnaleziony w czasie remontu w 2009 roku

śp. Zdzisław Majda zm. 2013-01-23

śp. Genowefa Majewska zm. 1978-11-29

śp. Wacław Majewski zm. 1977-07-09

śp. Jan Majkut zm. 2007-05-20

śp. Antonina Makochan zm. 1968-12-16

śp. Jan Makochan zm. 1981-08-14

śp. Kazimiera Makochan zm. 2001-06-14

śp. Maria Makochan zm. 2008-02-01

śp. Piotr Malik zm. 1996-04-21

śp. Maria Malik zm. 2000-02-20

śp. Krzysztof Malik zm. 2009-03-09

śp. Józef Marcinkiewicz zm. 1981-01-10

śp. Stanisław Marcinkiewicz zm. 1987-02-19

śp. Kornelia Marcinkiewicz zm. 1991-11-19

śp. Stanisława Marcinkiewicz zm. 2013-12-02

śp. Anna Matyjaszczuk zm. 1956-06-29

śp. Maria Matyjaszczuk zm. 1966-02-26

śp. Wanda Matyjaszczuk zm. 1966-08-08

śp. Iwona Ewa Matyjaszczuk zm. 1967-02-27

śp. Michał Matyjaszczuk zm. 1973-01-28

śp. Stefan Matyjaszczuk zm. 1992-08-15

śp. Arnold Mayer zm. 1984-07-08

śp. Eugeniusz Mazurek zm. 2009-12-11

śp. Zygmunt Mazurkiewicz zm. 1992-06-25

śp. Marie Menzel zm. 1882-09-28 ur. 1874-06-29

śp. Ida Menzel (?) zm. 1936-12-30 geb. Elter ur. 1859-08-09

śp. Adolf Merst (?) zm. 1915-12-22 ur. 1863-12-24

śp. Anna Merst (?) zm. 1938-11-04 ur. 1863-02-16

śp. Ludmiła Mestigen geb. von Donau zm. 1541-06-20

śp. Maria Michalik zm. 1966-04-30

śp. Mieczysław Michalkiewicz zm. 1961-05-28

śp. Stanisława Michalkiewicz zm. 2001-02-10

śp. Włodzimierz Michalkiewicz zm. 2002-05-11

śp. Anastazja Mickiewicz zm. 2017-05-24

śp. Jan Mickiewicz zm. 1994-07-05

śp. Dorota Miernik zm. 1949-12-13

śp. Norbert Miernik zm. 1969-09-30

śp. Maciej Miernik zm. 1993-03-14

śp. Genowefa Miernik zm. 2000-08-11

śp. Józefa Miętkiewicz zm. 1983-03-04

śp. Józef Miętkiewicz zm. 2009-09-25

śp. Edmund Mikołajewski zm. 1980-07-20

śp. Zenon Milejski zm. 2011-05-13

śp. Piotr Miniur zm. 1999-02-06

śp. Franciszek Minkiewicz zm. 1985-08-25

śp. Maria Minkiewicz zm. 1990-12-01

śp. Wanda Minkiewicz zm. 1990-12-01

śp. Jan Minkiewicz zm. 2014-05-23

śp. Eugeniusz Mitek zm. 2013-09-12 ur. 1935-05-13 kapłan, Dobroczyńca Parafii Struga. Spoczywa we Wrocławiu

śp. Heinrich Mittman zm. nn

śp. Henriette Mittman (geb. Seidel) zm. nn

śp. Christian Möller zm. 1627-02-17

śp. Zofia Moryl zm. 1973-10-22

śp. Robert Morzyński zm. 2012-11-28

śp. Adela Moskalik zm. 1991-09-22

śp. Maksymilian Mucha zm. 1994-05-26

śp. Wilhelmina Mucha zm. 2000-10-31

śp. Stanisław Mucha zm. 2004-04-10

śp. Erich Müller zm. 1922-05-09 ur. 1897-06-15

śp. Martin Müller zm. 1922-05-14 ur. 1902-11-30

śp. Weronika Murat zm. 1968-04-11

śp. Karol Myrdzio zm. 1981-04-11

śp. Bronisława Myrdzio zm. 1992-05-01

Litera N

śp. Aleksander Naborczyk zm. 2008-07-26

śp. Anna Naborczyk zm. 2013-11-16

śp. Emilia Naborczyk zm. 2002-02-06

śp. Eugenia Naborczyk zm. 2016-11-30

śp. Feliks Naborczyk zm. 1984-02-02

śp. Grzegorz Naborczyk zm. 1977-06-18

śp. Henryk Naborczyk zm. 2003-10-22

śp. Katarzyna Naborczyk zm. 1953-12-13

śp. Salomea Naborczyk zm. 1989-05-27

śp. Karoline Neuebauer zm. 1941-12-13 ur. 1855-11-21

śp. Rosine Niesel (?) zm. 1918-07-14 ur. 1831-10-13

śp. Wilhelm Niesel (?) zm. 1941-01-30 ur. 1850-12-30

śp. Pelagia NN. zm. nn

śp. Tadeusz Nocek zm. 2015-03-25

śp. Karol Nowak zm. 1956-12-07

śp. Zenobia Nowak zm. 1968-12-15

śp. Zenon Nowak zm. 2008-12-03

śp. Marta Nowakowska zm. 2013-08-18

Litera O

śp. Weronika Oberda zm. 2006-01-18

śp. Katarzyna Omelanowicz zm. 1966-02-04

śp. Tadeusz Osiwiański zm. 1997-12-24

śp. Józef Orenczak zm. 2017-07-26

śp. Robert Otto zm. 1935-07-17 ur. 1860-04-23

śp. Auguste Otto (geb. Oritz) zm. 1943-02-27 ur. 1861-12-26

śp. Antonina Owsianka zm. 1985-02-18

śp. Wiesław Owsianka zm. 1994-11-29

śp. Władysław Owsianka zm. 1995-12-27

śp. Krzysztof Owsianka zm. 1997-03-11

śp. Emilia Owsianka zm. 1997-12-20

śp. Adam Owsianka zm. 2006-04-01

śp. Eugeniusz Owsianka zm. 2009-10-22

śp. Wojciech Owsianko zm. 1976-09-02

śp. Albin Oziembłowski zm. 2004-09-03

Litera P

śp. Krystyna Papierz zm. 2017-01-23

śp. Władysław Papierz zm. 1989-10-01

śp. Stanisław Papierz zm. 1991-10-19

śp. Weronika Papierz zm. 1996-11-04

śp. Ryszard Partyk zm. 2017-09-02

śp. Feliks Parszewski zm. 1979-08-17

śp. Klara Pastler zm. 1965-09-04

śp. Adam Pawelus zm. 1985-04-21

śp. Irena Pawlak zm. 1952-01-24

śp. Stefan Pawlak zm. 1970-03-24

śp. Teresa Pawlak zm. 1982-05-31

śp. Roman Pawlak zm. 1996-06-18

śp. Barbara Pawlak zm. 2001-10-16

śp. Adam Pawlak zm. 2007-06-24

śp. Regina Pawłowska zm. 1974-06-15

śp. Lucjan Pawłowski zm. 1984-04-24

śp. Władysław Pedry zm. 1967-06-13

śp. Maria Pedry zm. 1983-00-00

śp. Julita Pelc zm. 1990-05-31

śp. Zbigniew Pelc zm. 1997-06-11

śp. Władysława Pelc zm. 2010-04-21

śp. Piotr Picek zm. 2005-12-02

śp. Feliks Piejko zm. 1995-03-27

śp. Józefa Pieńkoś zm. 2007-03-04

śp. Zenon Pieńkowski zm. 2016-02-27

śp. Adam Pietuszek zm. 1968-12-20

śp. Adolfina Pietuszka zm. 1980-04-06

śp. Radosław Pilch zm. 2015-07-13

śp. Barbara Piłka zm. 2016-10-15

śp. Zbigniew Piłkowski zm. 2005-07-27

śp. Teresa Pintal zm. 1996-08-01

śp. Władysław Pintal zm. 2006-09-02

śp. Leon Pitak zm. 1985-07-10

śp. Augusta Pitak zm. 1999-08-10

śp. Marian Piwowarczyk zm. 1986-01-25

śp. Natalia Piwowarczyk zm. 2013-10-24

śp. Stanisława Piwowarska zm. 2004-11-06

śp. Władysław Piwowarski zm. 1991-06-23

śp. Jerzy Piwowarski zm. 2012-09-29

śp. Piotr Plis zm. 1996-08-06

śp. Leszek Pluta zm. 1987-07-17

śp. Janina Płuciennik zm. 1981-12-05

śp. Władysław Płuciennik zm. 1988-06-02

śp. Andrzej Podgórski zm. 1988-07-19

śp. Karoline Pohl (geb. Pohl) zm. 1906-10-13 ur. 1843-07-29

śp. Grażyna Polit zm. 1988-03-30

śp. Henryk Polit zm. 1997-08-06

śp. Anna Poluch zm. 1984-12-03

śp. Władysław Poluch zm. 1988-08-07

śp. Leonarda Pomianowska zm. 1999-06-04

śp. Wojciech Poniński zm. 1974-06-28

śp. Apolonia Postler zm. nn

śp. Maria Pruszyńska zm. 1976-00-00

śp. Helena Pruszyńska zm. 2000-07-01

śp. Zbigniew Pruszyński zm. 2007-07-15

śp. Genowefa Przewoźnik zm. 1988-03-13

śp. Julian Przybyła zm. 1964-12-30

śp. Anton Pulchman zm. 1876-12-02 Urodzony 31 maja 1796 w Marciszowie, zmarł 2 grudnia 1876 w Wałbrzychu. Kapelmistrz Książęcy.

śp. Zenaida Pyra zm. 1990-04-30

Litera R

śp. Władysław Rabiniak zm. 2000-01-23

śp. Jacek Rabiniak zm. 2011-05-13

śp. Zofia Rabiniak zm. 2016-04-12

śp. Anastazja Radlińska zm. 1996-03-06

śp. Bohdan Bolesław Radliński zm. 2003-03-25

śp. Genowefa Radlińska zm. 2015-06-01

śp. Piotr Radliński zm. 1981-05-29

śp. Helena Radzikowska zm. 1978-07-10

śp. Jadwiga Radzikowska zm. 1984-02-18

śp. Aleksander Radzikowski zm. 1956-02-10

śp. Tadeusz Radzikowski zm. 1978-10-16

śp. Roman Radzikowski zm. 2005-03-18

śp. Józefa Rafalska zm. 1948-04-04

śp. Marianna Rafalska zm. 1961-06-22

śp. Gertruda Rafalska zm. 2011-02-08

śp. Stanisław Rafalski zm. 1980-08-29

śp. Marianna Rajchel zm. 2013-07-18

śp. Stanisław Rajchel zm. 1988-10-09

śp. Teresa Rajchel zm. 2015-04-23

śp. Franciszka Rakoczy zm. 1989-10-22

śp. Marian Rakoczy zm. 1991-06-04

śp. Michalina Rasińska zm. 1969-06-25

śp. Aleksander Rasiński zm. 1970-12-22

śp. Jadwiga Rączka zm. 1953-05-10

śp. Heinrich Reil zm. 1941-00-00 ur. 1875-04-08

śp. August Reimann zm. 1939-07-18 ur. 1855-04-13 (Opisany jako Gutsbesitzer - Właściciel Ziemski). Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze

śp. Pauline Reimann zm. 1922-09-20 ur. 1859-01-09 geb. Urban (opisana jako Frau Gutsbesitzer - Właścicielka Ziemska). Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze

śp. Christiane Renner zm. 1939-01-14 ur. 31 marca 1846 nagrobek odnaleziony w czasie remontu w 2009 roku

śp. Richard Rothhaar zm. 1971-12-24 ur. 02-02-1900

śp. Friedrich Rubelt zm. nn

śp. Wojciech Rucki zm. 1977-04-11

śp. Karl Rudolf zm. 1943-00-00

śp. Ernestine Rudolf zm. nn

śp. Pauline Rudolf zm. nn

śp. Alfred August Rudolph zm. 1897-05-29 ur. 1890-12-28

śp. Hermann Rudolph zm. 1910-02-11 ur. 1873-01-19

śp. August Rudolph zm. 1912-02-02

śp. Anna Rudolph zm. 1926-01-05 ur. 1847-11-27

śp. Ryszard Rybakiewicz zm. 2001-06-17

śp. Stanisław Rzepiel zm. 1941-03-20

śp. Jakub Rzepiel zm. 1941-09-29

śp. Salomea Rzepiel zm. 1957-08-06

śp. Józef Rzepiel zm. 1999-03-03

Litera S

śp. Barbara Sadło zm. 2017-06-05

śp. Małgorzata Sadło zm. 2018-01-31

śp. Mieczysław Sadło zm. 2018-03-02

śp. Sławomir Sadło zm. 2009-01-04

śp. Maria Sadza zm. 1965-07-31

śp. Stefan Sadza zm. 1993-02-18

śp. Franciszka Sagun zm. 1968-05-31

śp. Leontyna Sagun zm. 1980-05-23

śp. Zofia Salmon zm. 1962-01-04

śp. Bronisława Salmon zm. 1964-01-06

śp. Kazimierz Salmon zm. 1973-12-19

śp. Agata Sarańczuk zm. 2002-05-20

śp. Mikołaj Sawczuk zm. 1993-12-02

śp. Jan Sawczuk zm. 2004-09-06

śp. Lubow Sawczuk zm. 2014-12-11

śp. Malwina Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Stanisław Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Walentyna Sazanowicz zm. 1995-01-05

śp. Aleksander Sazanowicz zm. 2005-07-22

śp. Anatol Sazanowicz zm. 2009-08-09

śp. Maria Sazanowicz zm. 2012-02-16

śp. Zofia Sądecka zm. 1948-10-23

śp. Auguste Schiller zm. 1923-00-00 ur. 1853

śp. Hermann Scholz zm. 1929-01-23 ur. 1864-03-25

śp. Ernestine Scholz (geb. Ludewig) zm. 1931-00-00 ur. 1863

śp. Julius Schubert zm. 1924-09-17 ur. 1865-02-05

śp. Gertruda Schubert (geb. Lehmann) zm. 1957-02-08 ur. 1910-07-16

śp. Magdalena Sczelina zm. nn

śp. Kunegunda Sehrr zm. 1670-08-13 drugie imię Elżbieta

śp. Marta Ernestyna geb. Scholz Seidel zm. 1896-11-07 ur. 1862-06-05

śp. Elżbieta Serafin zm. 1993-02-23

śp. Jan Serafin zm. 1995-03-07

śp. Jadwiga Serafin zm. 2007-02-14

śp. Henryka Sieradzka zm. 1995-05-31

śp. Helena Sieradzka zm. 2013-12-19

śp. Stanisław Sieradzki zm. 1975-09-25

śp. Zenon Sieradzki zm. 2005-08-15

śp. Tadeusz Sik zm. 1990-05-17

śp. Wiesław Sikora zm. 2003-04-11

śp. Helena Sikora zm. 2004-09-11

śp. Franciszka Siminowicz zm. 1980-07-20

śp. Mieczysław Siminowicz zm. 2007-08-06

śp. Zdzisława Siminowicz zm. 2009-09-07

śp. Marta Simon zm. 1926-06-06 ur. 1882-03-05

śp. Maria Simonowicz zm. 1953-03-01

śp. Władysław Simonowicz zm. 1996-07-18

śp. Janina Simonowicz zm. 2010-07-20

śp. Jan Skaliński zm. 1991-12-08

śp. Józef Skałubowicz zm. 1986-12-12

śp. Marianna Skałubowicz zm. 1994-02-11

śp. Józef Skałubowicz zm. 1994-12-01

śp. Bronisława Skałubowicz zm. 2003-06-30

śp. Roman Skarżyński zm. 2015-10-22

śp. Franciszek Skołubowicz zm. 1969-11-11

śp. Ignacy Skołubowicz zm. 2009-03-26

śp. Piotr Skorupa zm. 2016-10-14

śp. Rozalia Skorupa zm. 2002-12-05

śp. Józef Skorupa zm. 2011-07-14

śp. Stefania Skowrońska zm. 2002-12-06

śp. Stefan Skowroński zm. 1970-05-17

śp. Stanisław Skowroński zm. 1971-09-02

śp. Czesław Skrzypiec zm. 1983-04-16

śp. Władysława Skrzypiec zm. 2007-03-04

śp. Genowefa Skulska zm. 2001-11-20

śp. Kazimierz Skulski zm. 1989-10-06

śp. Teresa Skulska zm. 1957-02-09 ur. 1956-04-02

śp. Zofia Skulska zm. 1951-05-29 ur. 1957-05-21

śp. Bronisława Sławińska zm. 2012-10-06

śp. Witalis Smolarz zm. 1991-10-26

śp. Bronisława Smolarz zm. 2010-05-29

śp. Władysława Smyk zm. 1980-04-01

śp. Franciszek Smyk zm. 1987-07-06

śp. Lucjan Smyk zm. 2001-11-01

śp. Zofia Smyk zm. 2015-03-14

śp. Jan Soczawa zm. 1961-10-14

śp. Janina Soczawa zm. 2018-04-09

śp. Stanisław Soczawa zm. 1963-02-23

śp. Stanisław Soczawa zm. 2005-04-05

śp. Zdzisław Soczawa zm. 2012-10-09

śp. Anna Sowińska zm. 1951-11-18

śp. Stanisława Sowińska zm. 1999-10-16

śp. Marian Sowiński zm. 1964-09-18

śp. Aleksander Sowiński zm. 1986-05-24

śp. Paweł Sowiński zm. 2000-05-13

śp. August Springer zm. 1932-03-02 ur. 1872-10-31

śp. August Springer zm. 1938-05-05 ur. 1866-06-12

śp. Agnes Springer zm. 1941-10-01 ur. 1866-02-01

śp. Emma Springer zm. 1922-02-18 ur. 1900-03-23 

śp. Karol Stec zm. 1963-02-11

śp. Anna Stec zm. 1986-09-29

śp. Emma Steiner zm. 1914-01-11 ur. 1879-02-14 - opisana jako jungfrau

śp. Josef Steiner zm. 1919-08-12 ur. 1843

śp. Henriette Steker zm. 1911-12-24 ur. 1846-11-17

śp. Włodzimierz Stempicki zm. 1993-01-31

śp. Zenon Stempicki zm. 2015-05-30

śp. Franciszka Stępień zm. 1957-05-08

śp. Marta Strzencioch zm. 1981-03-26

śp. Andrzej Szachniewicz zm. 1983-04-04

śp. Bogdan Szczurowski zm. 2011-03-17

śp. Leon Szczurowski zm. 1978-01-09

śp. Marianna Szczurowska zm. 2016-08-02

śp. Zofia Szczurowska zm. 1996-04-17

śp. Krystyna Szewczyńska zm. 1993-11-06

śp. Bożena Szewczyńska zm. 2010-05-10

śp. Jerzy Szewczyński zm. 1993-11-06

śp. Jerzy Szewczyński zm. 1997-05-30

śp. Jarosław Szewczyński zm. 2011-09-07

śp. Stefan Szewczyński zm. 2014-10-12

śp. Helena Szlendak zm. 1999-05-30

śp. Wiesław Szołdrowski zm. 1962-04-24

śp. Józef Szołdrowski zm. 1996-04-12

śp. Paulina Szpadel zm. 1983-02-14

śp. Józef Szpadel zm. 1983-09-28

śp. Marianna Szpadel zm. 2006-12-06

śp. Wojciech Szpadel zm. 2014-09-05

śp. Janina Szydłowska zm. 2003-10-12

śp. Zofia Szymańska zm. 1984-12-10

śp. Eugeniusz Śliwa zm. 2002-12-26

śp. Małgorzata Śliwińska zm. 2017-03-28 

śp. Rozalia Ślusarska zm. 2011-11-15

śp. Kazimierz Ślusarski zm. 1990-01-30

śp. Jan Śmiech zm. 1963-02-23 żył 61 lata

śp. Józefa Śmiech zm. 1971-11-22 żyła 63 lata

śp. Maria Świderska zm. 2005-06-07

śp. Stefan Świderski zm. 1947-01-18

śp. Mikołaj Świderski zm. 1976-11-09

śp. Dymitr Świrydczuk zm. 1968-04-12

śp. Eudokia Świrydczuk zm. 1972-07-06

śp. Mirosława Świrydczuk zm. 2003-01-04

śp. Aleksy Świrydczuk zm. 2010-03-15

śp. Antoni Świsłocki zm. 2006-12-24

śp. Czesława Świsłocka zm. 2017-07-24

śp. Jan Świsłocki zm. 1989-07-21

śp. Stanisław Świsłocki zm. 1964-06-08

śp. Zofia Świsłocka zm. 1996-02-27

śp. Bronisława Świstowska zm. 1987-02-25

Litera T

śp. Anna Tabor zm. 2017-05-14

śp. Wojciech Tabor zm. 2013-05-06

śp. Józef Tadeuszów zm. 2004-02-12 Pochowany w Szczawnie Zdroju

śp. Józef Taranek zm. 2005-09-01

śp. August Taube zm. 1886-00-00 Znany jest tylko rok śmierci: 1886

śp. Anna Täuber zm. 1915-08-15 ur. 1858-02-16

śp. Józef Telewa zm. 1998-07-15

śp. Maria Telewa zm. 2016-02-28

śp. Hermann Thomas (?) zm. 1934-12-31 ur. 1867-10-25

śp. Marie Thome (?) (geb. Schmoranz) zm. 1911-09-11

śp. Tomasz Tokarski zm. 1954-02-20

śp. Pauline Tolke (?) zm. 1939-11-12 ur. 1860-06-28

śp. Adam Toll zm. 2006-11-16

śp. Józefa Tomaszewska zm. 2004-11-25

śp. Wincenty Tomaszewski zm. 2000-09-20

śp. Władysława Traczykowska zm. 2014-08-20

śp. Benedykt Traczykowski zm. 1998-12-09

śp. Konrad Tralls zm. 1965-10-08

śp. Anna Tralls zm. 1989-11-05

śp. Helena Elfriede Tralls zm. 1992-12-13

śp. Manfred Tralls zm. 2001-01-03

śp. Helena Trawka zm. 1985-08-22

śp. Stefan Troczka zm. 1981-02-04

śp. Bronisława Troczka zm. 1990-12-03

śp. Charlotta Zofia Tugendreich von Lieres zm. 1811-06-05

śp. Anna Tumas zm. 1982-09-08

śp. Helena Tumas zm. 2003-12-03

śp. Aleksander Tumas zm. 2008-01-14

śp. Julian Tyrka zm. 2009-05-02

Litera U

śp. Ireneusz Ubych zm. 2014-11-24

śp. Jan Ulewicz zm. 1964-02-01

śp. Alfred Urban (?) zm. 1911-07-31

śp. Wilhelm Urban (?) zm. nn

Litera V

śp. Karoline Ventur (geb. Schreiber) zm. 1913-12-03 ur. 1844-12-24

Litera W

śp. Eugenia Walankiewicz zm. 1996-08-26

śp. Helena Walków zm. 1965-09-25

śp. Leokadia Walków zm. 1984-10-22

śp. Władysław Walków zm. 1992-11-30

śp. Roman Walków zm. 2010-03-01

śp. Richard Walter zm. 1942-05-17 ur. 1913-11-27

śp. Dorota Wawrzkiewicz zm. 1976-12-02

śp. Anna Wąchała zm. 1981-02-08

śp. Zbigniew Wąchała zm. 1981-11-27

śp. Marta Wermann (?) zm. 1935-09-02 ur. 1911-08-18

śp. Maria Werszner zm. 1990-01-17

śp. Katarzyna Werszner zm. nn

śp. Leon Werszner zm. nn

śp. Mikołaj Węgrzyn zm. 2015-12-23

śp. Marian Wiak zm. 1992-04-09

śp. Daniel Wiak zm. 2000-11-15

śp. Artur Wiak zm. 2012-03-12

śp. Józef Widziun zm. 1949-02-12

śp. Karl Wilhelm (?) zm. 1894-01-06

śp. Antonina Wilk zm. 2013-05-10

śp. Luisa Winkler zm. 1926-03-16 Luisa Winkler ur. 1898-02-26 zm. 1926-03-16 (Nagrobek odnaleziony i osadzony w innym miejscu Cmentarza w Strudze)

śp. Władysław Włodarczyk zm. 1974-05-08

śp. Anna Wojciechowska zm. 1968-01-20

śp. Dominika Wojciukiewicz zm. 1980-06-01

śp. Adam Wolski zm. 1965-12-30

śp. Danuta Wolska zm. 2014-12-14

śp. Edward Wolski zm. 1965-12-30

śp. Jan Wolski zm. 2011-10-12

śp. Jan Wolski zm. 2013-03-01

śp. Leszek Wolski zm. 2015-08-17

śp. Mieczysława Wolska zm. 2015-09-20

śp. Mieczysław Wolski zm. 2015-10-06

śp. Piotr Wolski zm. 1965-12-30

śp. Stanisław Wolski zm. 1965-12-30

śp. Stefan Wolski zm. 1981-04-24

śp. Władysław Wolski zm. 1995-03-31

śp. Zofia Wolska zm. 1989-05-16

śp. Anna Wołoszczuk zm. 1960-11-01

śp. Józef Wołoszczuk zm. 1968-05-25

śp. Stanisław Wołoszczuk zm. 1968-08-11

śp. Adam Wołoszczuk zm. 1969-02-04

śp. Józef Wołoszczuk zm. 1978-10-28

śp. Michał Wołoszczuk zm. 1988-06-14

śp. Helena Wołoszczuk zm. 1995-03-03

śp. Kazimierz Wołoszczuk zm. 1995-10-03

śp. Stanisław Wonago zm. 2006-09-13

śp. Romualda Wonago zm. 2009-12-13

śp. Jan Woroniak zm. 1988-08-23

śp. Aniela Woroniak zm. 1989-05-01

śp. Maria Wosiek zm. 1990-06-07

śp. Anna Wójcik zm. 1963-07-04

śp. Jan Wójcik zm. 1965-02-25

śp. Kazimierz Wójcikiewicz zm. 1965-10-23

śp. Marta Wrona zm. 1980-05-30

Litera Z

śp. Piotr Zadykowicz zm. 1977-03-18

śp. Honorata Załubska zm. 1988-12-21

śp. Łucja Załubska zm. 1998-06-17

śp. Bogumiła Załubska zm. 2009-05-10

śp. Józef Załubski zm. 1982-07-21

śp. Piotr Załubski zm. 2014-01-28

śp. Teodor Zaparyniak zm. 1958-11-07

śp. Aniela Zaparyniak zm. 1991-05-20

śp. Henryk Zarzycki zm. 2016-10-05

śp. Kazimiera Zarzycka zm. 2001-07-17

śp. Zofia Zawadzka zm. 2013-11-11

śp. Stanisław Zawiła zm. 1989-07-24

śp. Tadeusz Zawiła zm. 2015-11-01

śp. Olga Zawiła-Rogalska zm. 2005-12-05

śp. August Zengler zm. 1928-12-31 ur. 1853-07-14

śp. Hanna (?) Zengler zm. 1937-12-27 ur. 1895-02-05

śp. Maria Zielińska zm. 2003-03-02

śp. Jan Zieliński zm. 2004-09-27

śp. Władysław Zieliński zm. 2016-10-06 pochowany w Szczawnie Zdroju

śp. Walentyna Zielonacka zm. 1992-01-15

śp. Kazimierz Zielonacki zm. 1999-12-09

śp. Jan Zięba zm. 1978-02-01

śp. Anna Zięba zm. 1979-12-25

śp. Marian Zięba zm. 2012-04-05

śp. Emilie Zingler (geb. Fischer) zm. 1941-08-04 ur. 1891-06-06

śp. Zygmunt Żarski zm. 1965-06-19

śp. Józef Żarski zm. 1965-10-20

śp. Urszula Żelazna zm. 1982-02-22

śp. Ryszard Żelazny zm. 2013-06-30

śp. Paulina Żmuda zm. 1962-03-21

śp. Jan Żuk zm. 2001-09-15

śp. Maria Żukowska zm. 1955-02-24

śp. Stefania Żukowska zm. 1982-04-18

śp. Kazimiera Żukowska zm. 2006-06-05

śp. Bronisław Żukowski zm. 1950-06-25

śp. Józef Żukowski zm. 1950-11-24

śp. Jan Żukowski zm. 1979-03-30

śp. Rudolf Żukowski zm. 1992-11-20

śp. Stefan Żukowski zm. 2002-12-31

śp. Johanna Żurawska zm. 2008-03-02

śp. Józef Żurawski zm. 2006-04-19

śp. Marcel Żurawski zm. 1950-12-03

śp. Maria Żurawska zm. 1984-03-24

śp. Rozalia Żurawska zm. 2018-07-17

śp. Stanisław Żurawski zm. 2004-08-10

śp. Władysław Żurawski zm. 1985-05-23

śp. Kazimiera Żyżyńska zm. 1978-06-14

śp. Czesław Żyżyński zm. 1996-01-27Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie

Lista Żołnierzy ze Strugi poległych w I Wojnie Światowej

Liste der Soldaten aus Adelsbach, die beim I. Weltkrieg gefallen sind


Sortowane alfabetycznie

Alphabetische Liste

Do początku Strony
chronologicznie

A. Böhm zm. nn

J. Brodkorb zm. 1914-09-24

F. Brodkorb zm. 1914-12-20

H. Endorf zm. 1917-04-09

O. Fischer zm. 1915-03-27

P. Gruner zm. 1918-04-27

A. Heinrich zm. 1918-02-10

Oswald Klenner zm. 1918-10-21 - urodzony 17.03.1889 w Ober Adelsbach służył w Infanterie-Rgt. 153, Ers.-Btl., 2. Kp.(Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 153), w stopniu Landwehrmann (czyli szeregowiec Landwehry). Zmarł w szpitalu polowym.

P. Klose zm. 1914-08-23

E. Kuhn zm. 1917-07-22

A. Latte zm. 1917-09-26

R. Mai zm. 1915-06-26

E. Menzel zm. 1914-12-25

H. Morch zm. 1915-03-11

K. Raupach zm. 1917-10-17

H. Scholz zm. 1916-04-07

K. Scholz zm. 1917-04-13

M. Scholz zm. 1917-06-01

G. Scholz zm. 1918-05-28

R. Seidel zm. 1918-08-30

C. Stolz zm. 1914-09-26

G. Thiersch zm. 1915-05-03

W. Unger zm. 1916-03-08

M. Urlich zm. 1915-01-17

H. Winkler zm. 1915-10-23


Spis Chronologiczny

Chronologische Liste

Do początku Strony
alfabetycznie
P. Klose zm. 1914-08-23

J. Brodkorb zm. 1914-09-24

C. Stolz zm. 1914-09-26

F. Brodkorb zm. 1914-12-20

E. Menzel zm. 1914-12-25

M. Urlich zm. 1915-01-17

H. Morch zm. 1915-03-11

O. Fischer zm. 1915-03-27

G. Thiersch zm. 1915-05-03

R. Mai zm. 1915-06-26

H. Winkler zm. 1915-10-23

W. Unger zm. 1916-03-08

H. Scholz zm. 1916-04-07

H. Endorf zm. 1917-04-09

K. Scholz zm. 1917-04-13

M. Scholz zm. 1917-06-01

E. Kuhn zm. 1917-07-22

A. Latte zm. 1917-09-26

K. Raupach zm. 1917-10-17

A. Heinrich zm. 1918-02-10

P. Gruner zm. 1918-04-27

G. Scholz zm. 1918-05-28

R. Seidel zm. 1918-08-30

Oswald Klenner zm. 1918-10-21 (nota jw.)

A. Böhm zm. nn
Do początku Strony
chronologicznie
alfabetycznie


1. Mamy zwyczaj, że na każdej niedzielnej Mszy św., modlimy się za zmarłych, których rocznice śmierci, przypadają na rozpoczynający się tydzień. Nie dotyczy to poległych Żołnierzy, których ciała spoczęły na Cmentarzach Wojennych, rozsianych po całej Europie (tylko w Polsce, jest ponad 1115 takich miejsc).

   Od sierpnia 2014 roku – w ostatnią niedzielę miesiąca, Msza św. o godz. 12.00 w Strudze – jest odprawiana w intencji Zmarłych, których rocznice śmierci, przypadają na dany miesiąc.


   Wir sind gewohnt, auf jeder Sonntagmesse für die Verstorbenen zu beten, deren Todestag in der kommenden Woche fällt. Es betrifft keine gefallenen Soldaten, die auf Kriegsfriedhöfen in ganz Europa ruhen (nur in Polen gibt es über 1115 solche Plätze).

   Seit August 2014, am letzten Sonntag des Monats, gibt es in Adelsbach um 12.00 Uhr eine Messe für die Gestorbenen, deren Todestag im kommenden Monat fällt.


2. Lista nie obejmuje większości osób pochowanych u nas przed Drugą Wojną Światową. Należy pamiętać, że na naszych cmentarzach chowano kolejne pokolenia Niemców i Polaków, od ponad siedmiuset lat. Razem może to być około 14 000 zmarłych.

3. Lista zawiera także nieliczne nazwiska osób zapisanych w naszych Księgach Parafialnych - których ciała spoczywają na innych cmentarzach Dolnego Śląska.

4. Większość nazwisk i dat, została spisana z nagrobków i krzyży nagrobnych - często zapisy te były zatarte bądź zniszczone. Proszę o wybaczenie przy pomyłkach i ewentualne poprawienie mnie. Spis obejmuje 851 osób - tym łatwiej jest o pomyłki.

5. Ze względów  technicznych, tylko w spisie chronologicznym umieszczono nieco więcej informacji o zmarłym, głównie jest to data urodzin.

6. Znaki zapytania (?) oznaczają wątpliwości związane z odczytaniem tekstu na potrzaskanych tablicach, albo - częściej trudności z odczytaniem niemieckiej pisowni gotyku.

7. Niektóre dane zostały uzupełnione dzięki życzliwości śp. Krystyny Papierz i Pracowników USC w Szczawnie Zdroju

8. W 2011 roku udało nam się spisać kilkadziesiąt nazwisk zmarłych, z niemieckiej części Cmentarza w Lubominie.


polska
Ewentualne pytania dotyczące Księgi Zmarłych można kierować pod adresem

parafia_mb_bolesnej_w_strudze_sw@poczta.onet.pl

niemcy
Eventuelle Fragen, die das Verstorbenenbuch betreffen, richten Sie bitte an

parafia_mb_bolesnej_w_strudze_sw@poczta.onet.pl

Der Pfarrer kann leider Deutsch nicht.


x. Zbigniew Bartosiewicz AD 2018
Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej
pw. Matki Bożej Bolesnej
w Strudze 
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!